• Handleiding
 • Videogalerij
 • Software-updates

Laadkabel

De laadkabel wordt gebruikt voor het laden van de hoogvoltaccu van de auto.

 Belangrijk

De laadkabel wordt gebruikt voor het laden van de hoogvoltaccu van de auto. De laadkabel voldoet aan de veiligheidsnormen van Polestar. Gebruik een door Polestar aanbevolen laadkabel waarbij de functionaliteit en veiligheid gewaarborgd zijn. Polestar is niet aansprakelijk voor de veiligheid of eventuele schade veroorzaakt door een niet door Polestar aanbevolen laadkabel.

 Waarschuwing

Gebruik alleen de laadkabel die bij de auto werd geleverd of een door Polestar geadviseerde vervangende kabel.
Specificaties, laadkabel
Omgevingstemperatuur

32 °C tot 50 °C(–25 °F tot 122 °F)

 Waarschuwing

 • De laadkabel heeft een geïntegreerde aardlekschakelaar. Laad alleen op aan geaarde en goedgekeurde contacten.
 • Houd kinderen in de gaten die in de buurt van een aangesloten laadkabel komen.
 • Er loopt een hoge spanning door de laadkabel. Blootstelling aan een hoge spanning kan ernstig letsel met mogelijk dodelijke afloop veroorzaken.
 • Gebruik de laadkabel niet als deze op enigerlei wijze is beschadigd. Een beschadigde of niet werkende laadkabel mag uitsluitend worden gerepareerd door een werkplaats. Neem voor meer informatie contact op met Polestar Customer Support.
 • Plaats de laadkabel altijd zodanig dat er niet overheen wordt gereden, op wordt gestapt, over wordt gestruikeld of de kabel op een andere manier beschadigd raakt of letsel veroorzaakt.
 • Neem de lader los van het wandcontact voordat u hem schoonmaakt.
 • Gebruik de laadkabel nooit in combinatie met een verlengsnoer of verlengdoos.
 • Gebruik tussen laadkabel en stopcontact niet één of meer adapters.
 • Gebruik geen externe timer tussen laadkabel en stopcontact.

Zie ook de voorschriften van de fabrikant voor het gebruik van de laadkabel en de onderdelen daarvan.

 Belangrijk

Het is niet toegestaan om stekkerdozen, verlengsnoeren, overspanningsbeveiligingen e.d. te gebruiken in combinatie met de laadkabel, omdat dit aanleiding kan geven tot brand, elektrische schokken enz.

Het gebruik van een adapter tussen het 230 V-contact (wisselspanning) en de laadkabel is alleen toegestaan als de adapter is goedgekeurd volgens IEC 61851 en IEC 62196.

 Belangrijk

Haal de stekker van de laadkabel nooit uit het 230V-contact (wisselspanning) tijdens het opladen; het gevaar is dan aanwezig dat het 230V-contact beschadigd raakt. Onderbreek altijd eerst het opladen voordat u de laadkabel loskoppelt – eerst van de laadaansluiting van de auto en daarna van het 230V-contact.

 Belangrijk

Maak de laadkabel schoon met een schone doek die vochtig is gemaakt met water óf met een mild reinigingsmiddel. Gebruik geen chemicaliën of oplosmiddelen.
PS2-2040- Warning charging intake

 Waarschuwing

Giet geen water over de laadkabel en de bijbehorende onderdelen en dompel deze evenmin onder.

 Belangrijk

Stel de regeleenheid en de bijbehorende stekker niet bloot aan direct zonlicht. De beveiliging tegen oververhitting van de stekker kan anders de oplading van de hoogvoltaccu begrenzen of beëindigen.