• Handleiding
  • Videogalerij
  • Downloads
  • Software-updates

Functiescherm op het middendisplay

In het functiescherm, een van de basisschermen van het middendisplay, liggen alle knoppen voor autofuncties. Navigeer vanuit het homescherm naar het functiescherm door van links naar rechts over het display te vegen.

Verschillende soorten knoppen

Er zijn drie verschillende soorten knoppen voor autofuncties, zie hieronder:

Soort knopEigenschapBijbehorende autofunctie
Functieknoppen

Hebben een Aan/Uit-stand.

Bij een geactiveerde functie brandt een led-lampje links van de knopicoon. Druk op de knop om de bijbehorende functie te activeren/deactiveren.

De meeste knoppen in het functiescherm zijn functieknoppen.
Triggerknoppen

Hebben geen Aan/Uit-stand.

Bij het gebruik van een triggerknop wordt een venster voor de desbetreffende functie geopend. Bijvoorbeeld een venster voor aanpassing van de stoelinstellingen.

  • Camera
  • Hfdsteun omlaag
  • Head-up display afstellen

Verschillende standen van de knoppen

PS-1926-Function button on

Wanneer het groene led-lampje brandt van een functie- of parkeerknop, is de desbetreffende functie geactiveerd. Bij het activeren van functies verschijnt voor sommige functies een extra tekst over wat deze inhouden. De tekst blijft een paar seconden staan, waarna de knop met het brandende led-lampje verschijnt.

Voor Lane Keeping Aid verschijnt bijvoorbeeld de tekst Werkt alleen bij bepaalde snelheden bij het indrukken van de knop.

Bij eenmaal kort indrukken van de knop activeert of deactiveert u de functie.

PS-1926-Function button off

Het systeem is gedeactiveerd, wanneer het led-lampje is gedoofd.

PS-1926-Function button error

Wanneer er in de rechter bovenhoek van de knop een gevarendriehoekje verschijnt, is er sprake van een fout.