• Handleiding
  • Videogalerij
  • Downloads
  • Software-updates

Navigeren in de Handleiding op het middendisplay

De digitale Handleiding is te bereiken via het hoofdscherm van het middendisplay in de auto. De inhoud is doorzoekbaar en de navigatie tussen de verschillende artikelen verloopt eenvoudig.
PS-1926-Settings pane
De Handleiding is vanuit het hoofdscherm te openen.
Om de Handleiding te openen – sleep het hoofdscherm op het middendisplay omlaag en tik op Handleiding.

U kunt op verschillende manieren informatie vinden in de Handleiding. De menu-opties zijn te bereiken via de startpagina van de Handleiding en het hoofdmenu daarvan.

Menu openen op het hoofdmenu

Tik op PS-1926-Owners manual-Symbol main in de bovenste lijst in de handleiding.
Er wordt een menu geopend met verschillende opties voor het vinden van informatie:

Startpagina

Tik op het symbool om terug te gaan naar de startpagina van de Handleiding.

Categorieën

De artikelen van de Handleiding zijn geordend naar hoofdcategorieën en subcategorieën. Hetzelfde artikel kan in meerdere categorieën voorkomen zodat het gemakkelijker te vinden is.

Tik op Categorieën.
De hoofdcategorieën staan in een lijst.
Tik op een hoofdcategorie (PS-19w26-Owners manual-Symbol category).
Er verschijnt een lijst met subcategorieën (PS-19w26-Owner's manual-Symbol category) en artikelen (PS-19w26-Owners manual-Symbol article).
Tik op een artikel om het te openen.

Tik op de pijl-links om een stap terug te doen.

Uitgelichte artikelen

Tik op het symbool om een pagina te openen met koppelingen naar enkele artikelen die u moet doornemen om kennis te maken met gebruikelijke autofuncties. De artikelen zijn ook via categorieën bereikbaar, maar zijn voor het gemak hier opgesomd. Tik op een artikel om het in zijn geheel te lezen.

Hotspots voor exterieur en interieur

Overzichtsbeelden (exterieur en interieur) van de auto. Diverse delen zijn voorzien van hotspots waarmee u naar artikelen over het desbetreffende deel van de auto gaat.

Tik op Exterieur of Interieur.
Er verschijnen overzichtsafbeeldingen van exterieur of interieur met hotspots. De hotspots leiden naar artikelen over het desbetreffende deel van de auto. Veeg horizontaal over het scherm om van de ene naar de andere afbeelding te navigeren.
Tik op een hotspot.
De titel van een artikel op dit terrein verschijnt.
Tik op de titel om het artikel te openen.

Tik op de pijl-links om een stap terug te doen.

Favorieten

Tik op het symbool om de artikelen te openen die als favorieten zijn opgeslagen. Tik op een artikel om het in zijn geheel te lezen.

Artikelen als favoriet opslaan of verwijderen

Sla een artikel op als favoriet door in een geopend artikel op PS-19w26-Owners manual-favourite star not filled geheel rechtsboven te drukken. De ster wordt gevuld wanneer een artikel is opgeslagen als favoriet: PS-1926-Owners manual-favourite star filled.

Om een artikel te verwijderen uit de favoriete artikelen, kunt u vanuit het geopende artikel opnieuw op de ster drukken.

Video

Tik op het symbool om naar de pagina te gaan met korte instructievideo's voor verschillende autofuncties.

Informatie

Tik op het symbool voor informatie over de versie van de Handleiding in de auto en andere praktische informatie.

Zoekfunctie gebruiken op het hoofdmenu

Tik op PS–19w26–Symbol-Magnifying glass op het hoofdmenu van de Handleiding. Onder aan het scherm verschijnt een toetsenbord.
Voer een zoekterm in, bijv. "veiligheidsgordel".
Er verschijnen suggesties voor artikelen en categorieën naarmate u letters invoert.
Druk op het artikel dat of de categorie om het of deze te openen.