Privacyverklaring – Polestar-app

27.11.2023

1. Inleiding

Dit document beschrijft hoe Polestar uw persoonsgegevens verwerkt wanneer u gebruikmaakt van de mobiele app van Polestar ("Polestar-app").

2. Wanneer verwerken we uw persoonsgegevens?

Wanneer u de Polestar-app en connected services gebruikt, worden uw persoonsgegevens verwerkt. Deze privacyverklaring betreft gegevens die worden verwerkt wanneer u de Polestar-app gebruikt. U kunt de Polestar-app gebruiken voor de aankoop van producten en diensten, voor het boeken van diensten en voor het inzien van orders of referenties; zie ons Privacybeleid inzake klanten voor nadere informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens in samenhang met deze activiteiten.

Inloggen
Doeleinde 
Om in te loggen in de Polestar-app.
Categorieën van persoonsgegevens
Polestar ID, geselecteerde markt, Vehicle Identification Number (VIN), toestel-ID, door u gekozen voertuignaam. 
Rechtsgrond
Tenuitvoerlegging van het contract (AVG, artikel 6.1.b).
BEWARING
Gewist in de app bij afmelden of bij verwijderen van de Polestar-app.
Verwerkingsverantwoordelijke(n)
Polestar Performance AB
Voertuigbediening
Doeleinde 

Om uw mobiele toestel met een voertuig te koppelen voor inschakeling via de Polestar-app van Polestar Connected Services, zoals de mogelijkheid uw voertuig op afstand te bedienen vanaf uw mobiele toestel (bijv. portieren ver-/ontgrendelen, airco in-/uitschakelen, en berichten ontvangen van het diefstalalarm) en om de status van uw voertuig (bijv. accuniveau, laadstatus en status portiervergrendeling) te zien. 

Bij koppeling van de Polestar-app met uw voertuig moet u Bluetooth inschakelen evenals de locatiediensten in uw mobiele toestel, en moet u minimaal "Eenmaal toestaan" voor iOS of "Elke keer vragen" voor Android selecteren. 

Om op een kaart de laatste parkeerlocatie van het voertuig te zien en de locatie van uw mobiele toestel ten opzichte van het voertuig. Een en ander is alleen lokaal zichtbaar in de Polestar-app en u moet de locatiediensten in uw mobiele toestel hebben ingeschakeld en ten minste "Altijd bij gebruik van de app" voor iOS of "Elke keer vragen" voor Android hebben geselecteerd. De locatie van het voertuig kan naar Apple Maps, Google Maps of Waze worden gestuurd (afhankelijk van uw keuze en van het besturingssysteem).

Categorieën van persoonsgegevens
Naam, telefoonnummer, e-mailadres, Polestar ID, Vehicle Identification Number (VIN), eigendomsperiode voertuig, abonnementsdiensten, voertuigmodel en bouwjaar en bijbehorende voertuigspecificaties.
Rechtsgrond
Tenuitvoerlegging van het contract (AVG, artikel 6.1.b).
BEWARING
Gewist in de app bij afmelden of bij verwijderen van de Polestar-app.
Verwerkingsverantwoordelijke(n)
Polestar Performance AB
Digital Key
Doeleinde 

Voor inschakeling van de Digital Key voor Polestar 2 (het voertuig detecteert wanneer het verbonden mobiele toestel in de buurt is van het voertuig om dit te kunnen openen zonder de Polestar-app te openen. Locatiegegevens van de positie van het mobiele toestel worden nooit gedeeld.

Bij aanmaken of gebruiken van de Digital Key voor Polestar 2, moet u Bluetooth en toestemming 'beweging en fitheid' inschakelen en moeten de locatiediensten in uw mobiele toestel worden ingesteld op "Altijd" voor iOS of "Doorlopend" voor Android.

Categorieën van persoonsgegevens
Polestar ID, Vehicle Identification Number (VIN), Bluetooth, locatiegegevens, iBeacons, gegevens over uw beweging en fitheid op uw mobiele toestel, en nummerplaat (indien van toepassing).
Rechtsgrond
Tenuitvoerlegging van het contract (AVG, artikel 6.1.b).
BEWARING
Gewist in de app bij afmelden of bij verwijderen van de Polestar-app.
Verwerkingsverantwoordelijke(n)
Polestar Performance AB
Ontdek
Doeleinde 
Om inhoud weer te geven van de markt en in de taal die u hebt geselecteerd voor gebruik in de Polestar-app.
Categorieën van persoonsgegevens
Geselecteerde markt en taal.
Rechtsgrond
Tenuitvoerlegging van het contract (AVG, artikel 6.1.b).
BEWARING
Gewist in de app bij afmelden of bij verwijderen van de Polestar-app.
Verwerkingsverantwoordelijke(n)
Polestar Performance AB 
Klantondersteuning
Doeleinde 
Om klantondersteuning te bieden, met inbegrip van communicatie met u en het beantwoorden van uw vragen, voor het oplossen van voorgelegde problemen en voor het leveren van diensten en informatie die u hebt aangevraagd via de chat- of berichtenfunctie in de Polestar-app.
Categorieën van persoonsgegevens

Bij gebruik van de chat: naam, telefoonnummer, e-mailadres (opgeslagen onder accountgegevens in de app) en uw chatbericht

Bij verzenden van een bericht: telefoonnummer, e-mailadres, Polestar ID, app-versie, modelnaam van toestel, FCM Token (token voor kennisgevingen), OS-versie (indien van toepassing) en Vocmo AppID. 

Rechtsgrond

Ons rechtmatig belang om u klantondersteunende diensten te bieden (AVG, artikel 6.1.f).

Neem contact met ons op wanneer u meer wilt weten over hoe we uw belangen afwegen tegen de onze.

BEWARING
Chats met en dossiers van de klantondersteuning worden gedurende maximaal vier (4) jaar na afronding van de klantrelatie opgeslagen in ons beheersysteem voor klantrelaties.
Verwerkingsverantwoordelijke(n)
Polestar Performance AB 
Aanmelden via QR-code in de Polestar-app
Doeleinde 
Na aanmelding via de QR-code in de Polestar-app op een Polestar-locatie of Polestar Space, voor het bieden van klantondersteuning, met inbegrip van communicatie met u en het beantwoorden van uw vragen, voor het oplossen van voorgelegde problemen en voor het leveren van diensten en informatie die u hebt aangevraagd.
Categorieën van persoonsgegevens

Vanuit de Polestar-app: naam, e-mailadres, telefoonnummer, Polestar ID (opgeslagen onder accountgegevens in de app) en u dient bij het scannen van de QR-code toestemming te geven voor toegang tot de camera van het mobiele toestel.

Andere gegevens, bij inchecken beschikbaar gekomen voor Polestar-medewerkers van andere Polestar-systemen: adres, geschiedenis van uw verzoeken om ondersteuning, informatie over het dossier van de klantenondersteuning en alle andere persoonsgegevens die relevant zijn voor genoemd dossier.

Rechtsgrond
Tenuitvoerlegging van het contract (AVG, artikel 6.1.b).
BEWARING
Gewist in de app bij afmelden of bij verwijderen van de Polestar-app.
Verwerkingsverantwoordelijke(n)
Polestar Performance AB 
Pechhulp vanuit de Polestar-app
Doeleinde 

Voor het aan u verlenen van pechhulp onderweg bij gebruik van de contactfunctie in de Polestar-app, bijvoorbeeld bij een lekke band of ander pechgeval of bij een ongeval. Polestar Assistance kan u op elk gewenst moment de juiste hulp sturen . 

U kunt Polestar Assistance ook bereiken door, hetzij activering van de 'Connect'-knop in het plafond van de auto, hetzij het oproepen van uw lokale Polestar Assistance Centre. Zie voor meer informatie onze Privacy verklaring inzake auto's.

Raadpleeg Polestar.com voor de contactgegevens.

Categorieën van persoonsgegevens

Vanuit de Polestar-app: Vehicle Identification Number (VIN) en uw locatie.

Afhankelijk van de aard en omvang van het verzoek, moeten wij mogelijk aanvullende informatie verwerken die nodig is voor het leveren van de gevraagde hulp, zoals: contactgegevens (huisadres, e-mailadres, telefoonnummer), verzekeringsgegevens (polis- en claimnummer), gegevens met betrekking tot een transactie, oorzaak van de schade en informatie over de werkplaats die de reparatie verzorgt.

Rechtsgrond

Tenuitvoerlegging van het contract voor hulpverlening bij pech onderweg (AVG, artikel 6.1.b) en rechtmatig belang om uw verzoek te verwerken (AVG, artikel 6.1.f).

Neem contact met ons op wanneer u meer wilt weten over hoe we uw belangen afwegen tegen de onze.

BEWARING
Alleen gedeeld met pechhulpverlener wanneer u gebruikmaakt van de dienst.
Verwerkingsverantwoordelijke(n)
Polestar Performance AB 
Accountgegevens en -instellingen
Doeleinde 
Voor het opslaan van accountgegevens en het verstrekken van de geselecteerde meeteenheid, temperatuureenheid, regio en markt in de Polestar-app.
Categorieën van persoonsgegevens
Naam, e-mailadres, telefoonnummer, Polestar ID, geselecteerde meeteenheid, temperatuureenheid, regio en markt.
Rechtsgrond
Tenuitvoerlegging van het contract (AVG, artikel 6.1.b).
BEWARING
Gewist in de app bij afmelden of bij verwijderen van de Polestar-app.
Verwerkingsverantwoordelijke(n)
Polestar Performance AB
Pushberichten
Doeleinde 
Om u de gevraagde pushberichten vanuit de Polestar-app te sturen, zoals waarschuwingen dat het voertuig niet vergrendeld is, of dat er binnenkort service en onderhoud aan het voertuig moet worden uitgevoerd.
Categorieën van persoonsgegevens
Polestar ID, geselecteerde markt, Vehicle Identification Number (VIN), Toestel-ID, door u gekozen voertuignaam en de soorten pushberichten die u wilt ontvangen.
Rechtsgrond
Uw toestemming (AVG, artikel 6.1.a)
BEWARING
Instellingen voor pushberichten worden opgeslagen totdat u de pushberichten in de app uitschakelt.
Verwerkingsverantwoordelijke(n)
Polestar Performance AB
Analyses
Doeleinde 
Om het gebruik van de Polestar-app en gerelateerde diensten te meten om ons meer inzicht te verschaffen in het gebruikersgedrag, om gebruiksgemak en betrouwbaarheid te verbeteren en mogelijke storingen in de app te herkennen en te verhelpen.
Categorieën van persoonsgegevens
IP-adres, geografie (plaats, land, regio en werelddeel, gebaseerd op uw IP-adres), toestelinformatie (zoals type, categorie, taalinstelling, merk, model, besturingssysteem en versie van het toestel) of u al of niet bent ingelogd, verbindingsstatus van het voertuig (of u uw Polestar-app met het voertuig hebt gekoppeld), voertuigmodel, bouwjaar, type eigenaar (wagenpark, particulier of gast), ordertype (wagenpark, lease of contant) en gebruiksgegevens (zoals kliks in de app, gebruikte functies, bekeken pagina's en mogelijke problemen of fouten.
Rechtsgrond
Ons rechtmatig belang om de Polestar-app te verbeteren (AVG, artikel 6.1.f).
BEWARING
Maximaal vijftien (15) maanden vanaf het moment van verzamelen.
Verwerkingsverantwoordelijke(n)
Polestar Performance AB

3. Openbaarmaking van uw persoonsgegevens

Wij maken uw persoonsgegevens openbaar aan ontvangers, ingedeeld in de hierna genoemde categorieën, indien zij de gegevens nodig hebben:

  • IT-dienstverleners, zoals bedrijven die zorgdragen voor de vereiste besturing, technische ondersteuning en onderhoud aan onze IT-oplossingen,
  • Bij Polestar aangesloten partijen,
  • Subcontractors: chat- en berichtendiensten, aanbieders van analysediensten (zoals Google LCC en Firebase Inc.)
  • Autoriteiten zoals de politie, autoriteit bescherming persoonsgegevens, belastingdienst, rechtbanken, autoriteiten voor officiële voertuigregistratie, wethandhavingsdiensten.
  • Zakenpartners zoals juridisch adviseurs.
  • Providers van socialemediaplatforms.

4. Doorgifte van uw persoonsgegevens

We streven ernaar uw persoonsgegevens in de EU/EER te verwerken. In sommige gevallen zullen uw persoonsgegevens echter worden overgedragen naar buiten de EU/EER, bijvoorbeeld wanneer wij uw gegevens delen met een zakenpartner of subcontractor die werkzaam is buiten de EU/EER. 

Wij dragen persoonsgegevens over naar de volgende landen buiten de EU/EER: de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

Wij zorgen er altijd voor dat hetzelfde hoge beveiligingsniveau conform AVG op uw persoonsgegevens van toepassing is, ook indien gegevens worden overgedragen naar buiten de EU/EER. Voor wat betreft het Verenigd Koninkrijk heeft de Commissie bepaald dat daar een passend beveiligingsniveau wordt gegarandeerd (artikel 45 van de AVG), maar voor wat betreft overdrachten naar de Verenigde Staten, zijn wij EU-modelclausules aangegaan met alle relevante externe partijen (artikel 46 van de AVG) ofwel zijn genoemde partijen gecertificeerd onder het EU-VS-kader voor gegevensbescherming, de uitbreiding van het VK van het EU-VS-kader voor gegevensbescherming en/of het Zwitsers-Amerikaanse kader voor gegevensbescherming van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Bovendien nemen wij extra technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen wanneer dat nodig is, zoals versleuteling (TLS) en pseudonimisering.

5. Uw rechten

U hebt specifieke wettelijke rechten, toegekend door de Algemene verordening gegevensbescherming met betrekking tot de persoonsgegevens die we van u verwerken. U kunt uw toestemming intrekken of bezwaar maken tegen onze verwerking van uw gegevens, gegevens inzien die we over u hebben, vragen om rectificatie of beperking van uw gegevens, verzoeken om overdracht van uw gegevens naar een andere organisatie, verzoeken om het wissen van uw gegevens, en u kunt tenslotte een klacht neerleggen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Zie voor meer informatie over uw rechten onze Priacyverklaring inzake klanten

Gebruik dit webformulier om gebruik te maken van uw rechten. Als u andere vragen hebt met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen of met onze functionaris voor gegevensbescherming, via de contactgegevens weergegeven op polestar.com/privacy-policy.

6. Contactgegevens

Polestar Performance AB is een Zweedse rechtspersoon met bedrijfsregistratienummer 556653-3096, postadres Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31 Göteborg, Zweden, en bezoekadres Polestar HQ, Assar Gabrielssons Väg 9, 418 78 Göteborg. 

7. Wijzigingen in onze Privacyverklaring

We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring van tijd tot tijd aan te passen. We informeren u over eventuele wijzigingen door de aangepaste privacyverklaring op de website te plaatsen. In het geval we aanzienlijke wijzigingen in onze privacyverklaring doorvoeren, sturen we u hierover per e-mail bericht. Aarzelt u niet om contact met ons op te nemen wanneer u vragen hebt over de privacyverklaring of over hoe we uw persoonsgegevens verwerken.