Index

Privacyverklaring klanten

12.03.2024

1. Inleiding

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle verwerking van persoonsgegevens door Polestar Performance AB en/of Polestar Automotive Netherlands B.V ("Polestar", "onze", "ons" of "wij"), met uitzondering van:

 • de verwerking van uw gegevens met betrekking tot onze auto's, welke wordt toegelicht in onze Privacyverklaring Auto's, en

 • de verwerking van uw gegevens met betrekking tot onze apps, welke wordt toegelicht in onze Privacyverklaring Apps.

Wij vinden het belangrijk dat u zich altijd zeker en goed geïnformeerd voelt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij over u verzamelen en verwerken, waarom wij dat doen, hoe wij de persoonsgegevens gebruiken en hoe wij ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, en welke rechten u hebt. Mocht u na het lezen van deze verklaring nog vragen hebben over onze verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons, of met onze functionaris voor gegevensbescherming. Zie contactgegevens.

Deze verklaring wordt voortdurend aangepast om onze uitleg in overeenstemming te brengen met de maatregelen die Polestar neemt met betrekking tot uw persoonsgegevens. Lees meer.

2. Wanneer worden uw Persoonsgegevens verwerkt?

2.1 Overzicht

In dit deel informeren wij u over welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden wij dat doen, wat onze rechtsgrond voor de verwerking is, hoe lang wij uw persoonsgegevens verwerken en wie voor elk verwerkingsdoel de verwerkingsverantwoordelijke(n) is/zijn. Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden. De informatie is onderverdeeld in de volgende onderdelen:

 1. 1.

  Polestar website; waaronder informatie over onze verwerking van persoonsgegevens in verband met onze chatfunctie, uw account op polestar.com en onze verwerking van persoonsgegevens die met behulp van cookies zijn verzameld. Lees meer.

 2. 2.

  Bij het leveren van onze producten en diensten, waaronder informatie over onze verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot uw Polestar ID-accounts, uw aankoop van producten en diensten, uw reservering van een build slot voor een voertuig en onze wachtlijst voor dergelijke build slots, reserveringen voor proefritten en onderhoudsbeurten, ons verwijzingsprogramma, onze Polestar Fleet Portal, onze afhandeling van verzoeken tot het wijzigen van de eigenaar van een voertuig en onze Guest Wi-Fi. Lees meer .

 3. 3.

  Wanneer wij contact met u hebben, waaronder informatie over onze verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot onze klantenservice, onze contacten met u op sociale media en op Polestar Community, onze virtuele en digitale consulten, onze evenementen en prijsvragen en om u te herinneren aan niet voltooide bestellingen. Lees meer.

 4. 4.

  Bij de marketing van onze activiteiten, merken, producten en diensten, waaronder informatie over onze verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot marketing per telefoon of e-mail, via websites, sociale media en persberichten en het gebruik van foto's en video's van deelnemers aan evenementen in marketingmateriaal. In dit onderdeel treft u ook informatie aan over onze profilering voor marketingdoeleinden. Lees meer .

 5. 5.

  Bij het ontwikkelen van onze onderneming, producten en diensten, waaronder informatie over onze verwerking van persoonsgegevens in verband met ons gebruik van klant- en marktonderzoeken, het trainen van onze werknemers en ons voortdurende inspanningen om onze onderneming, systemen, producten en diensten verder te ontwikkelen. Lees meer.

 6. 6.

  E-mail-analyses. In de e-mails die wij u toezenden, gebruiken wij technologieën zoals trackingpixels of doorklik-links. Doel van het gebruik van trackingpixels is analyseren of en hoeveel e-mails er worden afgeleverd en geopend. Doel van het gebruik van doorklik-links is analyseren welke links in onze e-mails worden aangeklikt, om inzicht te krijgen in de mate van belangstelling voor specifieke content. Wij gebruiken de resultaten om onze e-mails relevanter te maken of om verzending ervan te staken. Door uitschakeling van de weergave van afbeeldingen in uw e-mailcliënt, kunnen wij niet via trackingpixels meten in hoeverre onze mails worden geopend en wordt de e-mail niet volledig weergegeven. Als u echter op de tekst- of grafische links in de e-mail klikt, kunnen wij wel vaststellen of de e-mail is geopend. Als u in de e-mails niet op tekst- of grafische links klikt, voorkomt u dat wij dergelijke gegevens verzamelen en bijhouden.

 7. 7.

  Als u solliciteert naar een baan bij Polestar. Lees meer.

 8. 8.

  Om te voldoen aan wet- en regelgeving, wettelijke verplichtingen en vrijwillige verbintenissen en in geval van vorderingen, geschillen, toezicht, enz. Dit onderdeel bevat informatie over onze verwerking van persoonsgegevens in verband met terugroepacties, vorderingen en klachten, verzoeken en klachten van betrokkenen, inbreuken op gegevens, toezicht, geschillen, boekhouding, financiële verslaglegging, overdracht van gegevens in geval van fusie en overname en het delen van persoonsgegevens met autoriteiten. Lees meer.

2.2 Polestar Website

2.2.1 Webanalyse/cookies

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij bepaalde informatie over u met behulp van cookies en andere trackingtechnologieën. Dit is nodig voor het laten functioneren van onze website, om de gebruikerservaring van onze website te verbeteren, om bezoekersstatistieken te verzamelen en om u via verschillende kanalen relevante marketing aan te bieden (zie meer details over het marketingdoel). Lees ons Cookiebeleid voor meer informatie over hoe wij cookies beheren. Polestar Performance AB is de verantwoordelijke voor de verwerking met betrekking tot web analytics/cookies.

2.2.2 De Chat

Wij verwerken uw persoonsgegevens om met u te kunnen chatten en uw vragen te beantwoorden en u de informatie, producten en diensten waarom u hebt verzocht te verstrekken. Voor meer informatie over onze verwerking met betrekking tot de chat zie klantenservice. Polestar Performance AB en Polestar Automotive Netherlands B.V zijn gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken voor de verwerking met betrekking tot de chats.

2.2.3 Uw Polestar ID-account op polestar.com

Wij verwerken uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, wachtwoord, relevante markt en voorkeurstaal om u in staat te stellen uw account op onze website aan te maken en daarop in te loggen en gebruik te maken van de webdiensten waarvoor een Polestar ID vereist is. De rechtsgrond voor het verwerken van uw persoonsgegevens is het uitvoeren van de overeenkomst (AVG, artikel 6 lid 1 onder b) Wij blijven uw persoonsgegevens verwerken tot dertig (30) dagen nadat u uw account hebt opgezegd. Polestar Performance AB is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking met betrekking tot uw Polestar ID-account.

2.5.1 Profilering

Om ervoor te zorgen dat de marketing- en andere berichten die u van ons ontvangt relevant zijn voor u, gezien uw specifieke situatie, combineren wij bepaalde soorten gegevens om uw persoonlijke voorkeuren te voorspellen en u in te delen in een segment. Een segment bestaat meestal uit 5.000-15.000 personen met vergelijkbare voorkeuren, interesses en gedrag. Iedereen die in hetzelfde segment is ingedeeld, ontvangt hetzelfde soort marketingmateriaal. De segmenten die we creëren kunnen bijvoorbeeld zijn: "mensen die de productpagina hebben bezocht, de configuratie hebben gestart en de kleur leeg hebben gekozen".

Voor dit doel verwerken wij uw IP-adres, informatie over uw navigatie op onze website, getoonde belangstelling voor producten en configuraties, toestelinformatie, unieke online-identificatoren en interactie met onze advertenties op websites van derden (uw "Online Webgedraggegevens") in gepseudonimiseerde vorm. Als u instemt met het gebruik van cookies voor het gericht sturen van advertenties, combineren wij uw Online Webgedraggegevens met door middel van cookies verzamelde geaggregeerde gegevens van derden-dataleveranciers. Hiertoe behoort informatie over uw persoonlijke voorkeuren, demografische gegevens en gebruik van content ("Gegevens van derden"), en gegevens die u ons verstrekt wanneer u met ons in contact bent, zoals e-mailadres, telefoonnummer, postcode, land van inwoning, uw interesses, afgenomen producten of diensten en uw contacten met ons ("Klantgegevens"). Deze gegevens bepalen bij welk segment u wordt ingedeeld.

Uw segmentindeling kan ook worden gebruikt om zogenaamde ‘lookalike doelgroepen te creëren’. Dit houdt in dat wij een doelgroep creëren op basis van dezelfde kenmerken van personen die al tot een bepaalde segmentindeling behoren. Hierdoor kunnen wij ons richten op potentiële klanten die vergelijkbare interesses, gedrag of kenmerken hebben als mensen die al eerder interesse hebben getoond in onze producten en diensten. Met andere woorden, wij gebruiken uw indeling in een bepaald segment om ons te richten op andere personen die dezelfde kenmerken bezitten.

Wij gebruiken uw segmentindeling tevens om een beter algemeen inzicht in u en uw behoeften te verkrijgen, betere klantenservice te bieden en uw contacten met ons bij te houden.

Uw indeling in een segment heeft geen juridische gevolgen voor u, noch enige andere soortgelijke gevolgen. De rechtsgrond voor het plaatsen, verzamelen en inzien van de genoemde informatie uit cookies is uw toestemming; zie voor meer informatie ons Cookiebeleid. De rechtsgrond voor het aanmaken van profielen, het indelen in een segment, het creëren van lookalike doelgroepen en het versturen van marketing op basis van uw segmentindeling is uw toestemming voor marketing en profilering.

3. Van wie verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens hoofdzakelijk rechtstreeks van u, maar in sommige gevallen verzamelen wij ook persoonsgegevens uit andere bronnen, bijvoorbeeld wanneer: 

 • u besluit om uw voertuig te financieren door middel van leasing of een lening: in dat geval verzamelen wij informatie over de status van uw financierings- of leasingaanvraag bij de betreffende financierings- of leasingmaatschappij. 

 • onderhoud aan uw voertuig wordt uitgevoerd: in dat geval verzamelen wij informatie over het onderhoud dat in de werkplaats aan uw voertuig is uitgevoerd. 

 • wij de geregistreerde eigenaar moeten verifiëren bij de autoriteiten (RDW in Nederland) in geval van terugroepacties: in dat geval vragen wij uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres op bij de betreffende autoriteit. 

 • wij een verzoek tot eigendomsoverdracht ontvangen van de geregistreerde eigenaar van het voertuig: in dat geval vragen wij aan de geregistreerde eigenaar om het e-mailadres van de nieuwe eigenaar. 

 • wij bepaalde gegevens over u aanmaken, zoals het Voertuigidentificatienummer (VIN) en het individuele kenteken van het door u aangeschafte voertuig, welke gegevens vervolgens persoonsgegevens met betrekking tot u worden. Wij kunnen ook persoonsgegevens met betrekking tot u waarnemen en afleiden, zoals uw online gedrag en uw indeling bij een segment. Lees meer

4. Het delen van van uw persoonsgegevens.

4.1 Hoe delen wij uw persoonsgegevens en met wie

Om onze producten en diensten te leveren en te voldoen aan de wet- en regelgeving, zijn wij genoodzaakt uw persoonsgegevens te delen met andere partijen, zoals andere onderdelen van de Polestar Group en derden die ons assisteren bij het uitvoeren van verschillende activiteiten van ons bedrijf en ons helpen bij het leveren van onze producten en diensten. Hieronder wordt vermeld om welke categorieën van ontvangers dit gaat.

 • Verleners van IT-diensten, bijvoorbeeld bedrijven die de noodzakelijke werking, technische ondersteuning en het onderhoud van onze IT-oplossingen beheren,

 • Aan Polestar-gelieerde partijen,

 • Onderaannemers: post- en berichtendiensten, aanbieders van bank- en betalingsdiensten, aanbieders van analysediensten

 • Autoriteiten: onder bepaalde omstandigheden kan ons wettelijk verplicht worden gesteld informatie vrij te geven aan overheids- of wetshandhavingsinstanties, zoals politie, autoriteit gegevensbescherming, belastingdienst, rechtbanken, autoriteit voor voertuigregistraties en wetshandhavingsinstanties. Dit kan zijn op basis van geldige en wettige verzoeken, zoals dagvaardingen, gerechtelijke bevelen of andere juridische processen. Ook kunnen wij informatie vrijgeven als dat noodzakelijk is voor de bescherming van de rechten, eigendommen of veiligheid van u, onszelf of anderen.

  Wij voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving inzake vrijgave van informatie aan overheidsinstanties. Alvorens enige informatie vrij te geven, beoordelen wij elk verzoek nauwgezet om de geldigheid en wettigheid ervan vast te stellen, evenals de impact van de vrijgave van gegevens op de desbetreffende personen. Wij zetten ons in om uw privacy en rechten te beschermen in de mate waarin dat wettelijk is toegestaan.

  In geval van een verzoek van de overheid om informatie, zullen wij ons naar redelijkheid inspannen om u te informeren, tenzij dit op basis van de wet of een gerechtelijk bevel verboden is. Heeft u vragen of zorgen over onze praktijk inzake vrijgave van informatie aan autoriteiten, neemt u dan alstublieft contact met ons op.

 • Zakelijke partners, zoals werkplaatsen, financierings- en leasemaatschappijen, verzekeringsmaatschappijen, laaddiensten voor voertuigen, juridisch adviseurs, drukkerijen (marketingdoeleinden), reclamebureaus/bedrijven, marktonderzoeksbedrijven, en

 • Aanbieders van sociale-mediaplatformen.

4.2 De verwerking van uw persoonsgegevens buiten de EU/EER

Wij streven ernaar uw persoonsgegevens binnen de EU/EER te verwerken. In sommige situaties worden uw persoonsgegevens echter overgebracht buiten de EU/EER, bijvoorbeeld wanneer wij uw gegevens delen met een zakenrelatie of onderaannemer die buiten de EU/EER gevestigd is.

Wij geven persoonsgegevens door aan de volgende landen buiten de EU/EER: de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

Wij zorgen er te allen tijde voor dat hetzelfde hoge beschermingsniveau van toepassing is op uw persoonsgegevens overeenkomstig de AVG, ook wanneer de gegevens buiten de EU/EER worden doorgegeven. Wat het Verenigd Koninkrijk betreft, heeft de Europese Commissie besloten dat het VK een passend beschermingsniveau biedt (artikel 45 AVG). Met betrekking tot doorgifte aan de Verenigde Staten zijn wij met alle relevante derden EU-standaardmodelbepalingen aangegaan (artikel 46 AVG) ofwel zijn genoemde partijen gecertificeerd onder het EU-VS-kader voor gegevensbescherming, de uitbreiding van het VK van het EU-VS-kader voor gegevensbescherming en/of het Zwitsers-Amerikaanse kader voor gegevensbescherming van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Daarnaast nemen wij waar nodig aanvullende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, zoals versleuteling en pseudonimisering.

5. Uw rechten

Hieronder vindt u een overzicht van uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, wordt u verzocht dit webformulier in te vullen of op een andere manier contact met ons op te nemen. Mocht u bezwaren of klachten hebben over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, laat het ons dan weten, dan zullen wij zoveel mogelijk proberen om samen met u een oplossing te vinden. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit in het land waarin u woont, werkt of waar u denkt dat er een inbreuk heeft plaatsgevonden. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en in Zweden de Zweedse gegevensbeschermingsautoriteit (IMY).

5.1 Recht op informatie en een afschrift van uw persoonsgegevens

U hebt het recht om te weten of wij persoonsgegevens over u verwerken. In dat geval hebt u tevens het recht om informatie te krijgen over de persoonsgegevens die wij verwerken en waarom wij dat doen. U hebt het recht om een afschrift te ontvangen van alle persoonsgegevens die wij van u verwerken.

Als u behoefte hebt aan specifieke informatie, kunt u dat in uw verzoek aangeven. U kunt bijvoorbeeld aangeven of u geïnteresseerd bent in bepaalde informatie, zoals welke specifieke contactgegevens wij van u bezitten, of informatie met betrekking tot een bepaalde periode.

5.2 Recht op correctie, actualisering of aanvulling van onjuiste of verouderde persoonsgegevens

U hebt recht op correctie van uw persoonsgegevens indien de gegevens die wij van u bezitten onjuist zijn. U hebt ook het recht om onvolledige informatie aan te vullen met informatie die nodig is om de informatie volledig te maken.

Zodra wij uw persoonsgegevens hebben gecorrigeerd of aangevuld, brengen wij degenen met wie wij uw gegevens hebben gedeeld (indien van toepassing) op de hoogte van de wijziging, tenzij dit niet mogelijk of te lastig is. Als u ons daarom verzoekt, vertellen wij u uiteraard ook met wie wij uw gegevens hebben gedeeld.

Als u verzoekt om correctie van gegevens, hebt u tevens het recht om te vragen dat wij onze verwerking beperken gedurende de tijd dat wij de zaak onderzoeken.

5.3 Recht op verwijdering van persoonsgegevens

In bepaalde gevallen hebt u het recht om uw gegevens te laten wissen, namelijk wanneer:

 1. 1.

  de gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld,

 2. 2.

  u uw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking (indien van toepassing),

 3. 3.

  de gegevens worden gebruikt voor direct marketing en u zich daarvoor afmeldt,

 4. 4.

  u zich verzet tegen gebruik dat is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang en wij geen dwingende redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen en rechten,

 5. 5.

  de persoonsgegevens onrechtmatig zijn gebruikt, of

 6. 6.

  verwijdering is vereist om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Als wij op uw verzoek persoonsgegevens verwijderen, brengen wij degenen met wie wij uw gegevens hebben gedeeld (indien van toepassing) daarvan op de hoogte, tenzij dit niet mogelijk of te lastig is. Als u ons daarom verzoekt, vertellen wij u tevens met wie wij uw gegevens hebben gedeeld.

5.4 Bezwaar maken tegen verwerking

U hebt het recht bezwaar te maken tegen verwerking die is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen. Indien u op deze grond bezwaar maakt, beoordelen wij op basis van uw situatie of ons belang bij het gebruik van de persoonsgegevens zwaarder weegt dan uw belang bij het niet gebruiken van de persoonsgegevens voor dat doel. Als wij geen dringende gerechtvaardigde gronden kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan de uwe, staken wij het gebruik van de persoonsgegevens waartegen u bezwaar maakt, tenzij wij de gegevens nodig hebben voor het instellen van of het voeren van verweer tegen rechtsvorderingen. Als u bezwaar maakt tegen het gebruik, hebt u tevens het recht ons te verzoeken het gebruik te beperken gedurende de tijd dat wij de zaak onderzoeken.

U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen, en u af te melden voor direct marketing.

5.5 Recht op intrekking van uw toestemming

U hebt het recht om uw toestemming voor een specifieke verwerking te allen tijde in te trekken. U kunt uw toestemming intrekken door contact met ons op te nemen.

Uw intrekking heeft geen invloed op de reeds uitgevoerde verwerking.

5.6 Recht te verzoeken de verwerking te beperken

Beperking betekent dat de gegevens zodanig worden gemarkeerd dat ze alleen voor bepaalde beperkte doeleinden mogen worden gebruikt. Het recht op beperking is van toepassing:

 1. 1.

  wanneer u van mening bent dat de persoonsgegevens onjuist/onvolledig zijn en u om correctie hebt verzocht. In dat geval kunt u ook vragen dat wij ons gebruik beperken terwijl wij onderzoeken of de gegevens juist zijn of niet.

 2. 2.

  als het gebruik onwettig is, maar u niet wilt dat de persoonsgegevens worden gewist.

 3. 3.

  wanneer wij de gegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, maar u ze nodig heeft om rechtsvorderingen te kunnen instellen, uitoefenen of daarin verweer te voeren.

 4. 4.

  als u bezwaar hebt tegen het gebruik. In dat geval kunt u ook vragen dat wij ons gebruik beperken terwijl wij onderzoeken of de gegevens juist zijn of niet.

Zelfs als u ons hebt verzocht het gebruik van uw gegevens te beperken, hebben wij het recht deze te gebruiken voor opslag, als wij uw toestemming hebben gekregen om ze te gebruiken, voor het instellen van of het voeren van verweer tegen rechtsvorderingen of om iemands rechten te beschermen. Wij kunnen de informatie ook gebruiken om redenen van zwaarwegend algemeen belang.

Wij laten het u weten wanneer de beperking eindigt.

Als wij ons gebruik van uw gegevens beperken, informeren wij ook degenen met wie wij uw gegevens hebben gedeeld (indien van toepassing), tenzij dit onmogelijk of te lastig is. Als u ons daarom verzoekt, vertellen wij u tevens met wie wij uw gegevens hebben gedeeld.

5.7 Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Indien de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op een overeenkomst met ons, hebt u het recht om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te verkrijgen en over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke ("gegevensoverdraagbaarheid").

6. Contactpersonen

Polestar Performance AB is het primaire aanspreekpunt voor betrokkenen die hun rechten willen uitoefenen en de hoofdverantwoordelijke voor het verstrekken van informatie aan betrokkenen voor het gebruik van gegevens ten aanzien waarvan de verwerkingsverantwoordelijke deel uitmaakt van de Polestar Group. U hebt uiteraard het recht om uw rechten op grond van de AVG uit te oefenen ten aanzien van en tegen elke in deze verklaring genoemde verwerkingsverantwoordelijke.

De identiteit en de contactgegevens van elke verwerkingsverantwoordelijke worden hieronder vermeld.

Polestar Performance AB, een rechtspersoon naar Zweeds recht, ondernemingsnummer 556653-3096, met postadres Assar Gabrielssons Väg 9, 405 31 Göteborg, Zweden, en bezoekadres Polestar HQ, Assar Gabrielssons Väg 9, 418 78 Göteborg.

Polestar Automotive Netherlands B.V., een rechtspersoon naar Nederlands recht, ondernemingsnummer 76386228, met adres Stationsweg 2, 4153 RD Beesd, Nederland. Polestar Automotive Netherlands B.V. is - binnen de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid - algemeen verantwoordelijk voor marketing, verkoop en klantrelaties, alsmede voor marktspecifieke diensten binnen haar markt.

Polestar heeft voor de Polestar Group een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, die bereikbaar is via het onderstaande e-mail- of postadres:

-        E-mailadres: dpo@polestar.com

-        Postadres: Polestar Performance AB, t.a.v.: The Data Protection Officer, 405 31 Göteborg, Zweden

Prominate Ltd., een rechtspersoon naar het recht van het Verenigd Koninkrijk, registratienummer 07795532, met adres 21 Lombard Street, Londen, ECV3 9AH, Verenigd Koninkrijk.

7. Wijzigingen in onze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring van tijd tot tijd te herzien. Wij brengen u op de hoogte van eventuele wijzigingen door de nieuwe versie van de privacyverklaring op onze website te plaatsen (inclusief een toelichting op de wijzigingen). Indien sprake is van ingrijpende wijzigingen in onze privacyverklaring, wordt u daarvan per e-mail in kennis gesteld. Wij verzoeken u contact met ons op te nemen als u vragen hebt over de privacyverklaring of over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.