Nieuws

Op naar groene laadnetten

EV of geen EV? Dat is niet langer de vraag. Om binnen het klimaatdoel van 1,5 °C te blijven, moeten we de broeikasgassen halveren tegen 2030 en ze volledig uitbannen tegen 2050. En hoewel EV’s vandaag niet perfect zijn, bieden ze wel een weg naar een netto-nuluitstoot. Om groene mobiliteit te creëren, moeten EV’s worden opgeladen met groene energie. Hoe zorgen we daarvoor?

Kiezen voor een EV is een absolute no-brainer: de lopende kosten bedragen ongeveer 25 procent van die van een traditionele wagen.

We weten dat we de totale CO2-voetafdruk van een EV kunnen halveren door het op te laden met schone, hernieuwbare energie. Groene energie op het laadnet zetten, zou dus de topprioriteit moeten zijn voor politici en leveranciers van laadstations. Hoe kunnen we zorgen voor schone energie? Om die vraag te beantwoorden en om groene mobiliteit te promoten, nodigden we drie experts uit aan onze (virtuele) tafel. ‘EV’s hebben schone energie nodig voor schone mobiliteit. Hoe zorgen we daarvoor?’: zo heette het digitale rondetafelgesprek dat we op vrijdag 26 maart samen met Tortoise Media organiseerden. 

De deelnemers? Fredrika Klarén, Head of Sustainability bij Polestar, Kerry McCarthy, Brits schaduwminister van Transport, en John Macdonald-Brown, CEO van Syzygy Consulting. 

Maar een klein percentage van oplaadstations werkt op hernieuwbare energie, blijkt uit openbare data. En dat heeft een enorme impact op de CO2-voetafdruk van een EV. Redacteur Giles Whittell modereerde het evenement en nodigde de sprekers uit om hun ideeën te delen: hoe zorgen we ervoor dat schone energie haar weg naar het oplaadnet vindt?

“Omdat de manier van opladen een drastische invloed heeft op de totale CO2-voetafdruk van een EV, moet de industrie het goede voorbeeld geven. Zij moet de klanten tonen hoe de manier van opladen de totale CO2-voetafdruk van hun wagen beïnvloedt. En hen in staat stellen om die verandering te versnellen”, vertelde Klarén. 

Precies daarom streeft Polestar nu naar grotere transparantie. Met de LCA (levenscyclusanalyse) van de Polestar 2 bijvoorbeeld, waarmee het de totale CO2-voetafdruk van de wagen bepaalde. Die LCA’s kwamen dan ook ter sprake als een krachtige tool: ze meten de milieu-impact van producten tijdens hun hele levensduur, waardoor consumenten geïnformeerde beslissingen maken. Ze illustreren ook heel duidelijk dat de soort elektriciteit voor het opladen de grootte van de CO2-voetafdruk van de wagen beïnvloedt.

Fredrika Klarén – Head of Sustainability bij Polestar.

Het volgende gespreksonderwerp? Het geplande verbod op nieuwe benzine- en dieselwagens in het VK vanaf 2030.

“Dit plan is het bewijs dat regeringen hun schouders onder de EV-revolutie zetten. Dat is inspirerend en schept hoop”, legde McCarthy uit.

De panelleden benadrukten hoe belangrijk de betaalbaarheid van een EV is en lichtten enkele financiële voordelen toe.

“Zonder het onderhoud, zijn de lopende kosten van een EV 25% lager dan die van een traditionele wagen. Een absolute no-brainer dus”, bevestigde Macdonald-Brown.

Fredrika Klarén sloot het evenement af. Ze benadrukte dat het voor Polestar een must is om de stuwende kracht te zijn achter, en deel uit te maken van, een beweging die de juiste kant uit gaat. En dat zo snel mogelijk.

“Er bestaat heel wat tegenstrijdige informatie rond EV’s. Bij Polestar willen we helderheid scheppen en gesprekken voeren die op feiten zijn gestoeld. We moeten ervoor zorgen dat de industrie doet wat ze moet doen, en tegelijk de kracht van de consument aanboren. Die moet kunnen kiezen voor hernieuwbare energie tijdens het opladen. Zo kan transparantie de verantwoordelijkheid bij laadoperatoren aanscherpen. En kunnen wij deze kans volledig omarmen.”

We staan op een kantelpunt in de geschiedenis. EV’s zullen een sleutelrol spelen in het behalen van de globale reductiedoelstellingen. Al moet iedereen dringend actie ondernemen om schone mobiliteit werkelijkheid te doen worden: automerken, leveranciers van oplaadstations en regeringen.

Deel of geen deel zijn van de oplossing? Dat zou niet de vraag mogen zijn.

Aanverwante onderwerpen

Hoogtepunten uit de zomer van 2021

Deze zomer stond in het teken van samenwerkingen, campagnes en evenementen. En ook nu zijn we er weer voluit voor gegaan, zoals je van Polestar kunt verwachten.

Polestar © 2021 Alle rechten voorbehouden
Locatie wijzigen: