Onderzoeksproject: FAD-EV

Alle kaarten op tafel. Dat beslisten we toen we het LCA-rapport vrijgaven van de Polestar 2, onze volledig elektrische fastback. Een levenscyclusanalyse kijkt op een allesomvattende manier naar de ecologische voetafdruk van een wagen – over zijn gehele levensduur. Wij zijn ervan overtuigd dat het cruciaal is om transparanter te zijn. Met zulke troeven in handen beslisten we dan ook om dezelfde kaarten opnieuw te delen.

Polestar onderzoekt projecten die circulariteit verbeteren.

Er loopt een onderzoeksproject dat FAD-EV (Future Adaptive Design for Electric Vehicles) heet. Het gebruikt het LCA-rapportom er businessmodellen voor een circulaire economie mee uit te werken. Het project startte in september en gaat nog twee jaar door. Het is een samenwerking tussen het Zweedse onderzoeksinstituutRISE (Research Institutes of Sweden), en andere industriepartners, waaronderVolvo Trucks. HetZweedse Energieagentschapfinanciert het onderzoek.

FAD-EV gebruikt het LCA-rapport van de Polestar 2 op verschillende manieren. Zo willen de onderzoekers op een andere manier gaan ontwerpen om producten te creëren die over hun gehele levensduur duurzamer zijn. In een meer modulair ontwerp, bijvoorbeeld. Daarin zijn onderdelen die slijten of sneller verouderen gemakkelijk te vervangen of te upgraden. Het project focust niet alleen op hoe de grondstoffen en materialen gewonnen of gerecycleerd worden. Het wil ook achterhalen hoe je het meeste uit het product haalt zodra het is geproduceerd. Anders gezegd? Het project wil het gebruik, het onderhoud en de uitbreidbaarheid van producten verbeteren. 

Opnieuw liggen alle kaarten op tafel.

Aanverwante onderwerpen

Polestar Precept: From Concept to Car: aflevering 9

Presteren onder druk. De Chassis en Vehicle Dynamics teams kregen een taak en een harde deadline: een Polestar 5-prototype klaarstomen voor de heuvelklim in Goodwood.