Het Polestar 0-project: het onderzoeksteam

Echte verandering lijkt maar al te vaak een te hoge horde. Als de nood het hoogst is, moeten we echter een oplossing vinden. Zoals bijvoorbeeld de auto-industrie naar een klimaatneutrale toekomst leiden. Want zoals uit het verleden blijkt, lijkt iets soms onhaalbaar tot het ons toch lukt.

Polestar is niet opgericht door zij die stonden toe te kijken. Wij kwamen tot stand door degenen die conventies doorbraken, en zich inspanden om het onmogelijke waar te maken. Die overtuiging zal ons ook helpen het Polestar 0-project te realiseren, ons doel om tegen 2030 de eerste echt klimaatneutrale wagen te maken, zoals we eerder dit jaar aankondigden.

Echt klimaatneutraal betekent dat we afstappen van het idee van compensatie, en de uitstoot in de hele toeleveringsketen en productie verminderen, om zo de manier waarop auto's geproduceerd worden te veranderen.

Volledige klimaatneutraliteit bereiken in de hele waardeketen is echter een ongekende uitdaging voor een complex product als een auto. Er is dan ook een intern onderzoeksteam aan het werk, onder leiding van ingenieur en autoveteraan Hans Pehrson, dat een centrale plaats inneemt in onze R&D-inspanningen.

Om onze doelstelling in 2030 te bereiken, wordt er in drie fasen aan het project gewerkt. De eerste fase, waarvan de voorbereidingen in volle gang zijn, betreft een open oproep tot onderzoek en samenwerking. Deze wereldwijde oproep is niet alleen gericht op leveranciers, maar ook op ondernemers, innovators, investeerders, universiteiten, onderzoekers, autoriteiten en consumenten in het algemeen.

Daarnaast wil het onderzoeksteam ook samenwerkingsverbanden aangaan om samen alle bronnen van CO2e, tot op het kleinste niveau, in de gehele keten op te sporen.  Elke stap, van materiaalwinning (of materiaalrecyclage) tot overdracht van het voertuig, moet worden geëvalueerd op basis van de vraag of oplossingen direct beschikbaar zijn of dat verder onderzoek nodig is.

"Klimaatactie is een kwestie van samenwerken", meent Hans Pehrson. "Klimaatneutrale moderne producten creëren is een absolute must voor onze toekomst. Auto's zijn complex; ze bestaan uit tienduizenden componenten en zijn afhankelijk van ingewikkelde lagen van leveranciers en fabrikanten. Een wagen klimaatneutraal maken is daarom niet alleen een zeer belangrijke uitdaging, maar ook een uiterst moeilijke.  Die uitdaging begrijpen en aangaan is de eerste stap. Om het hele traject af te leggen, moeten we op nieuwe, unieke manieren samenwerken. Dit is geen solomissie."

De oproep tot onderzoek moet worden gevolgd door geavanceerde engineering en productontwikkeling.

Het Polestar 0-project is de grootste uitdaging die we onszelf kunnen stellen. En ze zal nog moeilijker worden naarmate we ons nuldoel naderen. In plaats van zich te richten op de obstakels, zou de industrie beter nadenken over de risico's van minder lastige doelen en in gedachten houden dat iets soms onhaalbaar lijkt tot het ons toch lukt. Laten we dan ook geen minuut verspillen.

 

Aanverwante onderwerpen

Duurzaamheidsverslag 2021

Verantwoording is essentieel. In reactie op de groeiende trend van greenwashing, greenhushing en alle andere modewoorden die zich kenmerken door een gebrek aan transparantie over ons duurzaamheidsbeleid, moeten we elkaar ter verantwoording roepen en mogen we onze successen en mislukkingen niet langer stilzwijgen. Vragen moeten worden gesteld en antwoorden geëist. Duiding geven over wat we precies doen en nog moeten doen, vereist harde gegevens. En wanneer we dat van anderen eisen, moeten we ook bij onszelf gaan kijken.

Mis geen enkel Polestar-nieuws

Onze nieuwsbrieven bevatten een schat aan informatie en nieuws over Polestar-evenementen, -producten, enz.

Inschrijven
Polestar © 2022 Alle rechten voorbehouden
Locatie wijzigen: