Focus op aluminium met de Polestar O₂

Als het gaat over duurzaamheid en circulariteit, is er een belangrijke rol weggelegd voor productieprocessen: hoeveel uitstoot komt daarbij vrij, hoeveel groene energie wordt er gebruikt, over hoeveel gerecycleerde onderdelen spreken we, enzovoort. Maar de dingen die gemaakt worden, moeten ook weer vernietigd en opnieuw verwerkt worden. Gerecycleerde materialen die van mindere kwaliteit zijn dan in hun oorspronkelijke vorm, kunnen daarbij niet meer voor dezelfde doeleinden gebruikt worden. Duurzaam? Zeker. Circulair? Nauwelijks.

Het gebruik van labels en kleurcodes stelt recycleerders in staat om de verschillende kwaliteiten van elkaar te scheiden en ze afzonderlijk te hergebruiken. Dit voorkomt dat de verschillende kwaliteiten met elkaar vermengd raken.
Sander Jahilo

Neem bijvoorbeeld aluminium. Een populaire grondstof in de autowereld, wegens zijn sterkte en zijn bewezen milieuvriendelijke eigenschappen. Hoewel aluminium goed recycleerbaar is, is het scheidingsproces behoorlijk energie-intensief. Recyclagebedrijven krijgen de wagens aangeleverd in de vorm van een geplet blok, dat vervolgens wordt versnipperd en gescheiden met behulp van magneten en andere technieken.

“De auto-industrie is een belangrijke bron van metalen voor de recyclagesector”, zegt Polestar Circular Lead Sander Jahilo. “Maar slechts een klein deel van al dat materiaal vindt zijn weg terug naar de auto-industrie, omdat het grootste deel wordt gedowncycled tot metalen van lagere kwaliteit.”

Wagens bevatten verschillende soorten aluminium, elk met hun specifieke eigenschappen en kwaliteiten. Recyclagebedrijven maken geen onderscheid tussen die kwaliteiten en recycleren ze als één materiaal. Dat levert aluminium op dat niet langer geschikt is voor hoogwaardige toepassingen.

De Polestar O₂ pakt dit probleem aan met een elegante en eenvoudige oplossing: gelabeld aluminium.

“Dankzij labels en kleurcodes kunnen de recycleerders de verschillende kwaliteiten van elkaar scheiden om ze apart te recycleren. Op die manier vermijden we dat de verschillende kwaliteiten vermengd raken”, verduidelijkt Jahilo. “Dat leidt op zijn beurt tot een gesloten materiaalketen, waarin het aluminium wordt gerecycleerd tot zijn oorspronkelijke kwaliteit.”

Productie wordt doorgaans als een startpunt gezien, maar circulariteit gaat er juist over dat dat niet meer zo hoeft te zijn. Het is tijd om meer te focussen op het vernietigen en het opnieuw verwerken van een product, te beginnen bij het materiaal waarvan het gemaakt is.

Tijd om te focussen op aluminium.

Aanverwante onderwerpen

Polestar 4: everything you need to know

De Polestar 4 is er. Voor de gelegenheid geeft onze Head of Design Maximilian Missoni je een rondleiding langs de belangrijkste kenmerken die van de Polestar 4 een unieke SUV coupé maken.