Groen laden: manieren om bij te dragen tot de energietransitie

De transitie naar groene energie staat centraal in het streven naar klimaatneutraliteit. Om die overstap te verwezenlijken, is het duidelijk dat overheden, bedrijven, en academische instellingen de grootste verantwoordelijkheid dragen. Ook ieder van ons kan echter een steentje bijdragen en zo het nodige verschil maken.

2 lampen. Een krijgt energie via groene energie en de andere energie opgewekt door fossiele brandstoffen.

Wijzig je tariefplan voor elektriciteit

Dit is waarschijnlijk de eenvoudigste en snelste manier om mee te helpen aan de groene transitie. Vraag aan je elektriciteitsleverancier of er tariefplannen zijn voor elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of plannen voor groene stroom. Doorgaans betaal je bij dergelijke plannen elke maand een iets hoger bedrag voor je elektriciteit, maar daarmee stimuleer je ook je leverancier om te blijven investeren in groene energie.

Vraag om meer transparantie bij laadstations

Er is onvoldoende informatie over het aandeel van groene stroom in het wereldwijde netwerk van oplaadpunten. Vraag daarom aan je lokale beheerder van laadstations hoe de aangeleverde energie opgewekt wordt zodat je weloverwogen keuzes kan maken voor de stroomvoorziening van je elektrische voertuig.

Onderteken petities

Er zijn tal van initiatieven die regeringen aansporen om niet langer te investeren in fossiele brandstoffen, maar zich in te zetten voor 100% hernieuwbare energie. Voeg ook jouw stem toe aan de steeds luidere oproep voor een schonere toekomst.

Maak je werkplek groen

Heeft je werkplek nog niet geïnvesteerd in oplaadpunten? Ga dan na waarom dat zo is. Heeft je werkplek zich wél al voorbereid op het overschakelen naar elektrisch rijden? Uitstekend! Wil je ook zeker zijn dat alle mogelijkheden van je wagenpark worden benut, vraag dan even bij je manager/HR-specialist/of andere verantwoordelijke na of de oplaadpunten met groene stroom werken.

Laad je elektrische wagen op wanneer het elektriciteitsnet het groenst is

De beschikbare energie varieert heel de dag in koolstofintensiteit. Dit komt door de groene energie die gegenereerd wordt uit bronnen afhankelijk van het weer (zoals wind en zon). Hierdoor varieert het aangeleverde aandeel in beschikbare groene energie. Afhankelijk van waar je woont, zijn er bedrijven, academische instellingen en ngo's die gegevens verzamelen om aan te geven wanneer je het best kunt opladen. In het VK hebben WWF, National Grid en Environmental Defense Fund Europe bijvoorbeeld een prognose voor koolstofintensiteit ontwikkeld met een regionale uitsplitsing.

Schrijf je verkozen politici aan en vraag hen om het beleid voor groene energie te ondersteunen

Jouw stem is belangrijk voor je politici. Onderschat dus zeker niet je vermogen om veranderingen teweeg te brengen! Groene energie moet niet alleen wagens aandrijven, maar ook politici aan het denken zetten. Maak ze ervan bewust dat ze hun positie en hun macht op het spel zetten als ze geen groene energie ondersteunen.

Investeer in zonnepanelen

Tot slot is er nog een bekende manier om je steentje bij te dragen tot de groene transitie: plaats zonnepanelen op je dak. Dit is uiteraard niet voor iedereen mogelijk en aangezien er heel wat verkeerde informatie in omloop is, is enig onderzoek aanbevolen voordat je hierin gaat investeren. Niettemin kunnen de milieu- (en financiële) voordelen aanzienlijk zijn.

In de grote energietransitie kan iedereen een bijdrage leveren aan de oplossing. We moeten niet wachten tot instellingen en overheden in actie komen. (Groene) macht is in handen van het volk.