Groen opladen: nieuwe technologieën

De revolutie van elektrische wagens zit in een stroomversnelling. Zoals als de behoefte aan stroom. De meeste elektriciteit op het net is echter niet schoon. Om de CO₂-uitstoot in de energiesector te verminderen en het net groen te maken, zijn er dus technologische doorbraken nodig. Wat is dan een betere inspiratiebron dan de natuur zelf?

Woman using a pipette to drop water into a glas.

We onderzoeken nu de mogelijkheden om energie op te wekken uit wind, water en zonlicht. Deze groene oplossingen zijn schaalbaar en economisch haalbaar voor ongeveer twee derde van de wereldwijde energievoorziening. We moeten die technologieën voor hernieuwbare energie echter veel sneller gaan inzetten. Anders kan de decarbonisatie van energie de stijgende vraag naar energie en de bevolkingsgroei onmogelijk bijhouden. 

Ook experts werken onvermoeibaar aan nieuwe ideeën. Een van de meest veelbelovende technieken die momenteel worden onderzocht, is het winnen van energie uit het temperatuurverschil tussen hogere en diepere lagen in oceanen, de zogeheten 'Ocean Thermal Energy Conversion' (OTEC). Dit wekt dag en nacht een constante en stabiele hoeveelheid energie op, zonder dat deze moet worden opgeslagen. Hoewel de eerste installatie die netstroom produceerde al in de jaren negentig van de vorige eeuw in gebruik was, wordt OTEC nog steeds beschouwd als een opkomende technologie.

Inzetten op de waterkringloop en profiteren van regenachtige dagen zou een andere manier kunnen zijn om meer gebruik te maken van hernieuwbare energie. Elektriciteit kan uit regen worden opgewekt op basis van de trillingen van vallende waterdruppels op een speciaal oppervlak dat de kinetische energie kan opvangen (zogeheten piëzo-elektrisch materiaal, zoals kwarts). Tot voor kort slaagden experts er niet in om uit regendruppels een aanzienlijke hoeveelheid stroom te produceren, maar die doorbraak ligt nu misschien wel om de hoek. Nieuw onderzoek heeft immers geleid tot een methode waarbij één druppel regen-, kraan- of zeewater voldoende energie kan opwekken om 100 ledlampen van stroom te voorzien.

Hernieuwbare energiebronnen zoals wind en zon kunnen wel elektriciteit produceren, maar niet constant en stabiel. Daarom bedenken we ook nieuwe manieren om groene energie op te slaan en in te zetten wanneer er weinig wind of zonlicht is, zoals zwevende vliegwielen. Het bouwen van zwevende vliegwielen die kunnen ronddraaien zonder hun energie te verliezen, is een mogelijke oplossing voor energieopslag. Zolang het wiel draait, slaat het de energie op waarmee het oorspronkelijk in gang is gezet. Die energie kan dan vervolgens worden omgezet in elektriciteit wanneer er behoefte aan is. 

Al deze ideeën zijn overtuigende voorbeelden van wat de natuur ons kan bieden. Ze zijn het bewijs dat inspiratie en echte oplossingen veel dichterbij zijn en dat we goed op weg zijn naar een net met 100% hernieuwbare energie en echt duurzaam elektrisch rijden.