Vijf vragen aan Fredrik Bäckson

Als Service Designer werkt Fredrik aan het waarborgen van klantgerichtheid, efficiëntie en crossfunctionele teams tussen de verschillende afdelingen van Polestar.

Fredrik Backson looking into the camera, standing in front of a set of stairs.

Hoe verhoudt de realiteit van je werk zich tot wat mensen denken dat je doet?

Zeer goede vraag! Het is niet zo eenvoudig om service design en wat ik doe in één zin te omschrijven. Het is een erg brede rol met veel verschillende niveaus en invalshoeken. Als mensen me bezig zien of horen, denken sommigen ongetwijfeld dat ik gek ben. Dat komt omdat ik soms op verschillende detailniveaus tegelijk zit, maar achter mijn denken zit meestal een zeer procesmatig en duidelijk verhaal.

De realiteit is dus dat ik op veel plaatsen wil handelen en zijn, zodat ik de puntjes kan verbinden en een duidelijk totaalbeeld heb, niet alleen voor mezelf, maar ook voor de initiatieven waarmee ik werk. Ik streef telkens weer naar klantgerichtheid, efficiëntie, crossfunctionele teams, kostenefficiëntie en input van de bedrijfsstrategie, omdat ik weet dat dit leidt tot betere producten en/of diensten die de klantenervaring verbeteren.

Wat is het leukste aan je baan?

Het klinkt misschien goedkoop, maar het leukste is om een nieuwe dag te beginnen en te zien welke mogelijkheden die weer biedt voor ons als team Polestar! En het voortdurende besef dat ik ook nu weer veel nieuwe dingen zal leren, hetzij van mensen die onze producten en diensten gebruiken, hetzij van mensen die in andere domeinen werken of gewoon op een andere manier denken dan ikzelf.

Welke job zou je hebben mocht je dit niet doen?

Ik zou piloot of berggids zijn.

Zijn er momenteel bepaalde trends die het gebied waarin u werkt vormgeven?

Ja, in design zijn er altijd trends. Sommige zijn snel weer voorbij, andere zijn blijvers. Zo is het integreren van meer strategisch denken in het designdenken, zoals Systems Design, volgens mij een blijver. We hebben veel ideeën en zijn bezig met enkele initiatieven om dit soort perspectief in de organisatie te krijgen. Korte samengevat is systemisch designdenken een benadering om vraagstukken breder te bekijken, een waardevolle aanvulling op service design (en op business design). Uitgangspunt is het idee dat je de samenstellende delen van een systeem kunt beschouwen en begrijpen in de context van hun relaties met elkaar en met andere systemen, veeleer dan ze te zien als dingen die op zichzelf staan. Als je een deel van een systeem gebruikt of verandert, heeft dat invloed op andere delen van het systeem.

Wat is jouw favoriete uitvinding?

De multitool en de kaasschaaf. Ik ben dol op kaas.

Aanverwante onderwerpen

Rendered image of Polestar 4 interior with imagines planets outside

Hoe ons zonnestelsel zijn weg vond naar de Polestar 4

Ons zonnestelsel bestaat uit de zon, acht planeten, vijf dwergplaneten, manen, asteroïden, kometen en nog heel wat andere kleine hemellichamen. Dit plekje in de Melkweg heeft altijd al tot onze verbeelding gesproken en vroeg erom om verkend te worden. Maar in plaats van de Polestar 4 de ruimte in te sturen, gaven we onze SUV-coupé een stellaire dimensie mee.