COP26: de belangrijkste klimaatconferentie ooit

COP26 (de VN-klimaatconferentie van 2021) is ‘s werelds grootste en wellicht belangrijkste klimaatconferentie sinds die van Parijs in 2015. Men wil er nieuwe manieren vinden om op de wereldwijde klimaatcrisis te reageren. Zoals wij al eerder hebben gezegd, geloven we sterk in verandering. En dat gaat verder dan louter beseffen dat er iets mis is (want daarvan zijn we ons sowieso al zeer sterk bewust). Verandering betekent dat we bereid moeten zijn om echt iets te dóén. Daarom gaan wij naar COP26.

Wij trekken naar COP26 in Glasgow met enkele kritische boodschappen.

Tijdens de twee weken durende top in Glasgow komen landen, bedrijven en autobouwers bijeen om te praten over hun bestaande duurzaamheidsvisies en om nieuwe visies te lanceren. De klimaatplannen die men tot nu toe heeft toegezegd, zullen niet volstaan om de doelstellingen van het akkoord van Parijs te halen.

In de hoop gezagvoerders onder druk te kunnen zetten om ambitieuzere verbintenissen aan te gaan (in lijn met de gestelde doelen), trekken wij naar COP26 met enkele kritische boodschappen.

Om de overgang naar klimaatneutrale mobiliteit te versnellen en de emissiecurve nog dit decennium om te buigen, heeft de auto-industrie hardere, gedurfdere  en zeer ambitieuze doelstellingen nodig. Een voorbeeld daarvan is het Polestar 0 project: ons doel om tegen 2030 de eerste echt klimaatneutrale wagen te bouwen zonder compensatie, door de uitstoot in de hele toeleverings- en productieketen te verminderen, zoals eerder dit jaar aangekondigd. Na zes maanden kunnen we bevestigen dat er een werkgroep aan de slag is gegaan onder leiding van ingenieur en wagenexpert Hans Pehrson. Het project gaat zijn eerste fase in: een oproep tot onderzoek, gevolgd door geavanceerde engineering en productontwikkeling.

Voor ons is transparantie een belangrijke motor om de duurzame verandering te realiseren waarvan we weten dat ze nodig is. Daarom voeren wij Levenscyclusanalyses (LCAs of Life Cycle Assessments) uit van al onze wagens, te beginnen met de Polestar 2. De methodologieën en resultaten van die analyses worden vervolgens gepubliceerd in de vorm van rapporten. Daarbij wordt rekening gehouden met een hele reeks factoren in de levenscyclus van een wagen, van grondstoffen tot fabricage en recycling, en wordt de klimaatimpact samengevat in één gemakkelijk te begrijpen getal. Tijdens COP26 dringen wij er bij OEM’s en leveranciers op aan om volop voor transparantie te gaan bij het meten van en communiceren over de CO2-voetafdruk, de toeleveringsketen en de traceerbaarheid van grondstoffen. Want wie niet meet, kan niet aan duidelijk beheer doen. En als mensen niet geïnformeerd worden, kunnen ze geen geïnformeerde keuzes maken.

Tot slot willen we het debat rond groen laden aanzwengelen. Als de Polestar 2 wordt opgeladen met groene stroom, is de CO2-voetafdruk tijdens zijn levensduur maar half zo groot als die van een vergelijkbare benzinewagen. Om die reden zou het voor politici en aanbieders van laadstations een topprioriteit moeten zijn om groene energie op het laadnet te zetten én om transparant te communiceren over welke energie er wordt aangeboden. Gebeurt dat niet, dan verspillen we het potentieel van elektrische voertuigen.

In Glasgow zullen we rond de tafel zitten met enkele van de prominentste denkers en besluitvormers ter wereld. Tijdens COP26 zullen we gesprekken voeren met de EU-commissaris voor transport, de Zweedse minister van Milieu en vicepremier, klimaatredacteuren van vooraanstaande media, ondernemers op het vlak van duurzaamheid en toonaangevende OEM’s uit onze industrie. Maar dat is nog niet alles. Kijk hieronder om onze COP26-activiteiten te volgen.

Door de overstap naar elektrische mobiliteit te maken, kan de auto-industrie een katalysator voor verandering worden. Maar kleine stapjes zullen niet volstaan om de verandering teweeg te brengen die we nodig hebben. Op COP26 willen we echte actie zien.

Volg Polestar tijdens COP26:
  • Voor Innovation Day sloot Fredrika Klarén, Head of Sustainability van Polestar, zich aan bij Edie's "COP26 Covered" podcast, waar ze dieper inging op de essentie van de EV-revolutie. Beluister de podcast hier.
  • Fredrika Klarén sprak ook op het RouteZero-evenement van The Climate Group. Ontdek welke opwindende ontwikkelingen de overgang naar emissievrije voertuigen mogelijk maken (vanaf 2:46:00).
  • Op de Climate Hub van The New York Times daagde Fredrika Klarén de auto-industrie uit om het beter te doen tijdens een paneldiscussie met vertegenwoordigers van Volkswagen AG en SSMT. Lees hier wat de leiders op het gebied van duurzaamheid te zeggen hadden.
  • In het Swedish Pavilion in de Blue Zone (waar de internationale onderhandelingen plaatsvonden), presenteerde Thomas Ingenlath, CEO van Polestar, een panel over de "Exponentiële Klimaattransitie in de Automobielindustrie". In het panel zetelden vertegenwoordigers van Volvo Cars, Northvolt en SSAB maar ook een vooraanstaande klimaatondernemer. Bekijk de opname hier.
  • Thomas Ingenlath nam deel aan het panel "Hoe kunnen autobedrijven en overheden samenwerken om de ZEV-overgang te versnellen?". Het panel bestond uit de CEO's van Volvo Cars, Scania, Volvo Group, SSAB en een politiek deskundige van het Zweedse ministerie van Milieu. Bekijk hier wat zij te zeggen hadden.
  • Fredrika Klarén sprak over het afscheid nemen van de fossiele brandstoffen economie als onderdeel van het COP26 Backdoor evenement, gehost door We Don't Have Time en Business Sweden. Luister hier naar haar keynote speech en de daaropvolgende paneldiscussie (vanaf 1:40:00).

Aanverwante onderwerpen

Polestar en De Donkere Kamer

Vanuit een gedeeld streven naar een duurzamere toekomst, is Polestar trotse partner van De Donkere Kamer. Het Belgische fotografieplatform exposeert deze zomer het werk van spraakmakend fotograaf Edward Burtynsky uit de serie ‘Water’.