Steeds dichter bij klimaatneutraliteit

Vanaf het prille begin zijn we er voluit voor gegaan. Vastbesloten om te bouwen aan een klimaatneutrale toekomst en een nieuw tijdperk van duurzame elektrische prestaties in te luiden. Maar bij grootse aankondigingen horen precieze definities. Zonder duidelijk omschreven doelen bouwen we luchtkastelen. Daarom stappen we af van wazige definities en strijden we voor meer transparantie in de industrie.

Artistic, blurry picture of a Polestar 2.

Om klimaatneutraliteit te bereiken, moeten de netto-broeikasgasemissies naar nul gaan. Door een evenwicht te zoeken tussen emissies of door ze volledig te elimineren. Deze overgang is cruciaal om een einde te maken aan emissies in de voertuigsector en nieuwe kansen te scheppen.

Daarom streeft Polestar naar klimaatneutraliteit.

We zijn lang niet het eerste wagenmerk dat plechtig belooft om emissies uit de wereld te helpen. Bedrijven staan in de rij om aankondigingen te doen over CO2-neutraliteit en overtroeven elkaar in hun klimaatambities. Dat klinkt geweldig in theorie, maar de praktijk blijkt meestal een stuk moeilijker.

Omdat er nog veel onzekerheid bestaat over wat geloofwaardige netto-nuldoelstellingen zijn, ligt de weg naar groene maar wazige beloften open. Zo zijn er bijvoorbeeld bedrijven die compensaties door het planten van bomen of investeringen in hernieuwbare energie mee in rekening brengen. We erkennen dat compensatie via derden* als laatste redmiddel kan worden gebruikt om de netto broeikasgasemissies naar nul te brengen en een noodzakelijke oplossing zal zijn in de toekomst, maar de huidige opties zijn erg omstreden en lijken niet de gesuggereerde impact te hebben.

Nog alarmerender is het feit dat dezelfde bedrijven die ambitieuze doelen stellen, blijven investeren in de verbrandingsmotortechnologie en wagens met verbrandingsmotoren blijven produceren. Dit terwijl alle wetenschappers het erover eens zijn dat we de emissies snel omlaag moeten krijgen na 2020 om het resterende CO2-budget niet volledig op te souperen. Anders wordt het onmogelijk om de netto-nuldoelstellingen te bereiken tegen 2050.

We hebben genoeg van groene rookgordijnen en spiegels.

Dus wanneer we zeggen dat we streven naar klimaatneutraliteit, houdt dit in dat we ons ertoe verbinden om onze broeikasgasemissies te verminderen volgens het 1,5 gradenpad (niet volgens het 2 gradenpad), op basis van wetenschappelijk bepaalde doelstellingen. Zolang er geen oplossingen met bewezen resultaten bestaan, beschouwen we CO2-compensatie als het laatste redmiddel om klimaatneutraliteit te bereiken. Onze focus ligt op het verminderen van de emissies die we direct of indirect kunnen beperken. Dit betekent dat alle schakels in onze waardeketen, waaronder leveranciers en retailers, erop gericht zijn  onze doelstellingen te bereiken zonder compensatie.

Door gebruik te maken van innovatieve en circulaire materialen, samen te werken met partners die ons zekerheid kunnen geven omtrent hernieuwbare energie en emissies te elimineren in de hele toeleveringsketen, zetten we concrete stappen vooruit op weg naar ons doel.

Polestar heeft een ambitieuze strategie. We willen het gebrek aan transparantie in de traditionele wagenindustrie een halt toeroepen, nieuwe mogelijkheden scheppen en nieuwe manieren van denken introduceren die de overgang naar klimaatneutraliteit versnellen.

We bouwen geen luchtkastelen. We hebben een concreet doel. En het komt alsmaar dichterbij.

*Compensatie via derden is het compenseren van BKG-emissies door emissiereducties elders, die niet mogelijk zouden zijn geweest zonder financiering vanuit het compensatieprogramma.

Aanverwante onderwerpen

Interieur van een Polestar Space met posters en het lichtgevend logo

8,1 KM tot jouw dichtstbijzijnde servicelocatie

Je Polestar onderhouden is met 39 servicelocaties in België op slechts 8,1 km afstand, net zo gemakkelijk als ermee rijden. Ontdek onze premium service.