• Handleiding
  • Videogalerij
  • Software-updates

Band oppompen met compressor uit reparatieset voor banden

De originele banden van de auto zijn op te pompen met de compressor uit de noodreparatieset voor banden.
De compressor moet zijn uitgeschakeld. Zorg dat de knop in stand 0 (Uit) staat en neem de voedingskabel en de luchtslang erbij.

Draai de ventieldop van de band los en schroef de ventielaansluiting van de luchtslang tot aan de aanslag vast over de draadwindingen van het bandventiel.

Controleer of het drukreduceerventiel op de luchtslang volledig is vastgedraaid.

Sluit de stroomkabel aan op de dichtstbijzijnde 12V-aansluiting en zorg ervoor dat de 12V-aansluiting stroom levert.

 Waarschuwing

Laat kinderen niet zonder toezicht in de auto achter als de auto loopt.
Schakel de compressor in door de knop in stand I (aan) te zetten.

 Belangrijk

Laat de compressor niet langer dan 10 minuten achtereen werken – risico van oververhitting.
Pomp de band op tot de spanning die op de bandenspanningssticker aan de binnenkant van de portierstijl aan bestuurderszijde staat. Laat bij een te hoge bandenspanning lucht uit de band ontsnappen.
Schakel de compressor uit. Koppel de luchtslang en de voedingskabel los.
Plaats de ventieldop terug op de band.

 N.b.

  • Plaats na het oppompen van een band altijd het ventieldopje terug om schade aan het ventiel door grind, vuil e.d. te voorkomen.
  • Gebruik alleen ventieldopjes van kunststof of originele ventieldopjes van Polestar.

 N.b.

De compressor is een elektrisch apparaat, zodat u zich dient te houden aan de plaatselijke voorschriften voor afvoer.