• Handleiding
  • Videogalerij
  • Software-updates

Automatische inschakeling van elektrische stuurverwarming activeren en deactiveren*

De stuurverwarming is te activeren om het stuurcomfort te verhogen, wanneer het koud is.

Er kan worden ingesteld of het automatisch starten van het elektrisch verwarmde stuurwiel moet worden geactiveerd/gedeactiveerd wanneer de bestuurder in de auto gaat zitten.1 Met automatische inschakeling geactiveerd zal de elektrische verwarming starten bij een omgevingstemperatuur van 10°C (50°F) of lager.

Open het klimaatscherm op het middendisplay door op het homescherm omhoog te vegen.
Tik op Instellingen in het klimaatscherm.
Kies de gewenste instelling onder Automatische stuurwielverwarming om automatische inschakeling van elektrische stuurwielverwarming te activeren/deactiveren.
  1. * Optie/accessoire.
  2. 1 Gebruiksstand Comfort