• Handleiding
  • Videogalerij
  • Software-updates

Stuurslot

Het stuurslot bemoeilijkt de besturing zoals bij gebruik van de auto door onbevoegden. Er is mogelijk een mechanisch geluid waarneembaar, wanneer u het stuurslot inschakelt of opheft.

Stuurslot activeren

Het stuurslot wordt geactiveerd wanneer de auto van de buitenzijde wordt vergrendeld. Als u de auto onvergrendeld achterlaat, wordt na verloop van korte tijd automatisch het stuurslot geactiveerd.

Stuurslot opheffen

Wanneer u de auto van de buitenzijde ontgrendelt, wordt het stuurslot gedeactiveerd. Als u de auto onvergrendeld achterlaat, is het voldoende dat u de sleutel in het interieur laat en de auto start om te zorgen dat het stuurslot wordt gedeactiveerd.