• Handleiding
  • Videogalerij
  • Software-updates

Serviceprogramma van Polestar

Om de verkeersveiligheid, bedrijfszekerheid en betrouwbaarheid van de auto op een hoog peil te houden, dient u het serviceprogramma van Polestar aan te houden zoals omschreven in Status en garantie dat in het dashboardkastje van de auto ligt.

Neem contact op met een door Polestar erkende werkplaats voor service- en onderhoudswerkzaamheden. Deze werkplaatsen beschikken over medewerkers met de juiste competenties, serviceliteratuur en de speciale gereedschappen die nodig zijn om de hoogste servicekwaliteit te bieden.

 Belangrijk

Voor de geldigheid van de garantie van Polestar kunt u de informatie in Status en garantie raadplegen.

Service en reparatie

Voer regelmatig onderhoud uit aan de auto. Houd de door Polestar geadviseerde onderhoudsintervallen aan.

Laat eventuele controles en reparaties over aan een door Polestar aangewezen erkende werkplaats.

 Waarschuwing

Voer zelf geen reparaties aan uw auto uit. Losgeraakte stroomkabels en/of onderdelen mogen alleen worden aangesloten door een erkende werkplaats.