• Handleiding
  • Videogalerij
  • Software-updates

Timerinstelling voor luchtrecirculatie activeren en deactiveren

De luchtrecirculatie houdt vieze lucht, uitlaatgassen en dergelijke buiten door recirculatie van de lucht in het interieur.

U kunt instellen of een timer voor de luchtrecirculatie geactiveerd of gedeactiveerd moet zijn. Met de timer geactiveerd wordt de luchtrecirculatie automatisch na 20 minuten uitgeschakeld.

Open het klimaatscherm op het middendisplay door op het homescherm omhoog te vegen.
Tik op Instellingen in het klimaatscherm.
Kies de gewenste instelling onder Timer voor recirculatie om de timer voor de luchtrecirculatie te activeren/deactiveren.