• Handleiding
  • Videogalerij
  • Software-updates

Motorkap openen en sluiten

De motorkap opent u met behulp van een hendel in het interieur en een hendel onder de voorkant van de motorkap. Het is belangrijk om de instructies voor sluiten te volgen en om te controleren of de motorkap helemaal dicht is gedaan als hij open is geweest.

Motorkap openen

PS2-2007-Opening hood from inside
PS-Icon arrow 1Trek aan de hendel naast de pedalen om de kap te openen vanuit de volledig gesloten positie.
PS2-23w17-Opening the hood
PS-Icon arrow 2Wanneer de handgreep onder de voorkant van de motorkap naar boven wordt gedrukt, kan de motorkap helemaal worden geopend door deze op te tillen.

 Belangrijk

Maak de panelen rond de opbergruimte onder de motorkap alleen los als dit duidelijk nodig is volgens de instructies in de Handleiding. Neem bij behoefte aan onderhoud contact op met Polestar Customer Support.

Waarschuwingen – motorkap niet gesloten

PS2-2007-General warning triangle

Een open motorkap wordt aangegeven met een waarschuwingslampje en een grafische weergave op het bestuurdersdisplay plus een geluidssignaal.

 N.b.

Als de auto aangeeft dat de motorkap open is terwijl die volledig dicht is, opent u de motorkap en volgt u de instructies voor het dichtdoen nogmaals. Als het probleem blijft bestaan: contact opnemen met Polestar Customer Support.

Motorkap sluiten

 Waarschuwing

Beknellingsgevaar – Let op dat de sluitroute onder de motorkap vrij is. Anders bestaat er gevaar voor persoonlijk letsel.

Breng de motorkap omlaag.

PS2-23w17-Closing hood properly
Wanneer de motor tegen de motorkapvergrendeling is gestopt - druk de motorkap met beide handen omlaag volgens de beschrijving van de afbeelding om deze volledig te sluiten. Oefen geen druk uit op de zijkanten van de motorkap.
De motorkap moet aan beide kanten hoorbaar vergrendeld worden.
Controleer of de motorkap goed vergrendeld is en niet nog een heel klein beetje open is.

 Waarschuwing

Rijd nooit met geopende motorkap.

Controleer zorgvuldig of de motorkap helemaal dicht is gedaan nadat die open is geweest.

Als de auto een waarschuwing geeft of aangeeft dat de motorkap open is, of als iets anders erop wijst dat die niet helemaal dicht is, moet u onmiddellijk stoppen en de motorkap goed dichtdoen.