• Handleiding
  • Videogalerij
  • Software-updates

12V-accu

De 12V-accu voedt het primaire elektrische systeem van de auto, waarop het merendeel van de elektrische voorzieningen is aangesloten. Voor het rijden wordt daarentegen de hoogvoltaccu gebruikt.

De accu is qua vermogen afgestemd op het aandrijven van de specifieke elektrische systemen en functies van het automodel. Hij blijft onder normale omstandigheden opgeladen door de grotere hoogvoltaccu.

Positie

PS2-2007-12V-battery location

 Waarschuwing

Als de 12V-accu losgekoppeld is geweest, werkt de automatische openings-/sluitingsfunctie pas weer naar behoren nadat deze is gereset. Resetten is nodig om de inklembeveiliging te laten werken.

 Waarschuwing

  • De accu kan het zeer explosieve knalgas produceren. Eén enkele vonk, veroorzaakt door een onjuiste aansluiting van een startkabel, kan volstaan om de accu tot ontploffing te brengen.
  • De accu bevat tevens zwavelzuur dat ernstige chemische brandwonden kan veroorzaken.
  • Als u accuzuur in uw ogen krijgt of op uw huid of kleren morst, moet u onmiddellijk met grote hoeveelheden water spoelen. Neem onmiddellijk contact op met een arts, als u accuzuur in uw ogen krijgt.
  • Rook niet in de buurt van de accu.

Specificaties voor 12V-accu

AccutypeH6 AGM
Spanning (V)12
Koudestartvermogen1 – CCA2 (A)760
Afmetingen, l×b×h277,70×174,40×188,50 mm (10,9×6.9×7.4 inch)
Capaciteit (Ah)70

 Belangrijk

Bij vervanging van de accu moet u erop letten dat u een accu van dezelfde afmetingen, met hetzelfde koudestartvermogen en van hetzelfde type gebruikt als de originele accu (zie de sticker op de accu).

 N.b.

Wij raden aan om voor het vervangen van batterijen contact op te nemen met Polestar Customer Support.
  1. 1 Volgens EN-norm.
  2. 2 Cold Cranking Amperes.