• Handleiding
  • Videogalerij
  • Software-updates

Typeaanduidingen

Op de stickers in en op de auto staan gegevens als chassisnummer, typeaanduiding, lakcode et cetera.

Positie van stickers en plaatjes

PS2-2317-Type designations, labels, vehicles for EU_OS
De afbeelding is schematisch – afhankelijk van de markt en het model zijn afwijkingen mogelijk.

Wanneer u contact opneemt met Polestar Customer Support of vervangende onderdelen of accessoires wilt bestellen, kan het handig zijn om de typeaanduiding en het chassisnummer bij de hand te hebben.

PS2-2222-Product decal, not China_Russia_Saudi Arabia

PS-Icon circle 1 Sticker voor typeaanduiding, chassisnummer, maximaal toelaatbaar gewicht, kleurcode voor lakwerk en typegoedkeuringsnummer. De sticker zit op de portierstijl en wordt bij het openen van het rechter portier zichtbaar.

PS2-2007-Decal air conditioning R1234yf

PS-Icon circle 2 Sticker voor het A/C-systeem voor auto's met koudemiddel R1234yf. De sticker zit op de onderkant van de motorkap.

PS2-2007-Decal vehicle identification number

PS-Icon circle 3 Sticker voor het identificatienummer van de auto – VIN (Vehicle Identification Number). De sticker zit linksboven op het instrumentenpaneel en is zichtbaar via de voorruit.

De typegoedkeuring van de auto bevat meer informatie over de auto.

 N.b.

De in de Handleiding afgebeelde stickers hoeven niet per definitie overeen te komen met de stickers die in of op uw auto aanwezig zijn. De afbeeldingen zijn alleen bedoeld om aan te geven hoe de stickers er in grote lijnen uitzien en waar ze ongeveer zitten. Op de stickers van de auto vindt u de informatie die op uw auto van toepassing is.