• Handleiding
  • Videogalerij
  • Software-updates

Beschikbaarheid Polestar Connect

Om de accu langer te laten meegaan is het Polestar Connect-systeem geprogrammeerd voor uitschakeling wanneer de auto langere tijd niet wordt gebruikt.

Polestar Connect is gedurende 5 dagen volledig beschikbaar en wordt daarna uitgeschakeld om te voorkomen dat de accu leegraakt. Het systeem is weer volledig beschikbaar zodra de auto is gestart.

 Waarschuwing

De diensten van het systeem werken alleen in gebieden waar de partners van Polestar Connect mobiele dekking hebben en waar de techniek dat toestaat.

Net als bij mobiele telefoons kunnen atmosferische storingen of een minder dichte zenderdekking ertoe leiden dat verbinding onmogelijk is, bijvoorbeeld in dunbevolkte regio's.

 N.b.

Deze Polestar is voorzien van de dienst Polestar Connect. Dat houdt in dat er geen extra abonnement nodig is om de dienst te laten werken. De bedoeling is dat de dienst actief blijft zolang de auto wordt gebruikt en zolang de techniek en het mobiele telefoonnet dat mogelijk maken. Polestar behoudt zich het recht voor om de functionaliteit te beperken wanneer het praktisch gezien niet meer mogelijk is om die volledig in stand te houden. Als de auto meer dan een jaar niet is gebruikt, wordt ervan uitgegaan dat de auto niet meer in gebruik is.