• Handleiding
  • Videogalerij
  • Software-updates

Verlaagde guard

Verlaagde guard schakelt bepaalde typen alarmsensoren uit, zodat het alarm niet per ongeluk wordt geactiveerd op bijv. een veerboot.

De bewegings- en hellingssensoren van het alarm worden uitgeschakeld als verlaagde guard geactiveerd is. Het alarm reageert dan niet op bewegingen in de auto of als de helling van de auto verandert.

De functie kan op het middendisplay van de auto worden geactiveerd als de auto onvergrendeld is.

Verlaagde guard wordt na elk gebruik uitgeschakeld en moet daarna opnieuw worden geactiveerd.

Verlaagde guard op het middendisplay van de auto activeren

Kies PS2-2007-Car symbol.
Kies Meer.
Kies Vergrendelen.
Beperkt-alarmmodus activeren.

De functie is actief totdat de auto gaat rijden en moet daarna opnieuw worden geactiveerd.

Verlaagde guard kan ook worden uitgeschakeld in het instellingenmenu.

 N.b.

De aansluitingen zijn max. 10 minuten na vergrendeling met Verlaagde guard actief.