• Handleiding
  • Videogalerij
  • Software-updates

Timerinstelling voor preconditioning

U kunt de timer dusdanig instellen dat de preconditioning gereed is op een bepaald tijdstip.

De timer kan tot 8 verschillende instellingen hanteren voor tijdstippen op een of meer dagen van de week, voor eenmalige of terugkerende activering.

 N.b.

Preconditioning is beschikbaar als de hoogvoltaccu voldoende is opgeladen, maar als de preconditioning draait terwijl de auto niet is aangesloten op een stopcontact, heeft dat wel gevolgen voor de actieradius van de auto.