• Handleiding
  • Videogalerij
  • Software-updates

Eenheden opladen via USB-poorten

De USB-poorten kunnen worden gebruikt voor het laden van bijvoorbeeld een telefoon of een tablet.

De USB-poorten zijn te gebruiken wanneer de auto in de comfort- of rijmodus staat.

De poorten worden automatisch uitgeschakeld als de bestuurder de auto verlaat. Als de auto niet wordt vergrendeld of ontgrendeld met Verlaagde guard zijn de poorten nog ca. 10 minuten actief.

 N.b.

Accessoires die zijn aangesloten op de poorten kunnen ook worden geactiveerd wanneer het elektrische systeem van de auto is uitgeschakeld of bij gebruik van de preconditioning. Zorg er daarom voor dat accessoires worden losgekoppeld als ze niet worden gebruikt.

Bepaalde eenheden kunnen tijdens opladen warm worden. Dit is normaal.

 Waarschuwing

  • Plaats het accessoire zo, dat het de bestuurder of passagiers bij krachtig remmen of een botsing niet kan verwonden.

Eenheden opladen via USB-poorten

Klap de afdekking vóór de poort omlaag en sluit de stekker van het accessoire aan.
Verwijder de stekker van het accessoire en klap de afdekking omhoog als de poort niet wordt gebruikt of als u deze zonder toezicht achterlaat.

Technische specificaties voor USB-C-poort

  • Type C-aansluiting
  • Versie 3.1
  • Voeding 5 V
  • Maximale stroomsterkte 3,0 A