• Handleiding
  • Videogalerij
  • Software-updates

Installatie van accessoires

Neem contact op met Polestar Customer Support voor meer informatie over de installatie van accessoires.
  • Vraag altijd een opgeleide en gekwalificeerde servicemonteur van Polestar om advies voordat u accessoires in of op uw auto installeert.
  • Van accessoires die niet zijn goedgekeurd door Polestar is mogelijk niet speciaal getest of ze geschikt zijn voor gebruik in uw auto.
  • Sommige prestatie- of veiligheidssystemen van de auto kunnen nadelig worden beïnvloed als u accessoires installeert die niet door Polestar zijn getest, of als u iemand die geen ervaring heeft van de auto accessoires laat installeren.
  • Schade veroorzaakt door accessoires die op een niet goedgekeurde of niet correcte manier zijn geïnstalleerd, worden mogelijk niet gedekt door de garantie op de nieuwe auto. Kijk voor meer informatie over de garantie in het boekje Status en garantie. Polestar wijst elke vorm van aansprakelijkheid af voor sterfgevallen, persoonlijk letsel of kosten die kunnen ontstaan als gevolg van de installatie van accessoires.