• Handleiding
 • Videogalerij
 • Software-updates

Actieradius

De actieradius van de auto is afhankelijk van meerdere factoren. De voorwaarden voor een grote actieradius zijn afhankelijk van de omstandigheden en situaties waarin de auto rijdt.

Beschouw de gecertificeerde waarde voor de actieradius niet als de te verwachten actieradius. De gecertificeerde waarde is vooral bedoeld voor het vergelijken van verschillende auto's bij speciale testcycli.

Actieradius op het bestuurdersdisplay

PS-2007-Battery meter and range value

Op het bestuurdersdisplay wordt een realistische waarde voor het bereik aangegeven gebaseerd op de gecertificeerde waarde.

Korte actieradius

Als de ladingsgraad van de accu daalt, wordt ook de berekende actieradius van de auto korter. Naarmate de actieradius korter wordt, verschijnen er een aantal berichten en symbolen op het bestuurdersdisplay.

SymboolBericht/betekenis
PS2-21w48-mid-Battery level symbol
Als de actieradius van de auto tot 50 km daalt, wordt het accusymbool bij de accumeter oranje en het bericht Kleine actieradiusWilt u een laadstation zoeken? verschijnt op het bestuurdersdisplay. Als in het navigatiesysteem een bestemming is ingesteld, blijft het bericht uit.
PS2-22w04-Red battery
Als de actieradius van de auto tot 20 km daalt, wordt het accusymbool bij de accumeter rood en het bericht Kleine actieradius. Wilt u een laadstation zoeken? verschijnt op het bestuurdersdisplay.
PS2-21w48-mid-Low battery warning
Bij een laag accuniveau wordt bij de accumeter op het bestuurdersdisplay een oranje schildpad weergegeven.
PS2-22w04-Amber battery two bars
Het bericht Gereduceerd vermogen vanwege lage acculading wordt samen met een oranje accusymbool weergegeven. Als de schildpad niet eerder werd getoond, wordt deze zichtbaar op het bestuurdersdisplay wanneer dit bericht wordt weergegeven.
PS2-22w04-White empty battery
Het bericht Accu leeg. Laad accu wordt samen met een leeg accusymbool weergegeven.

Factoren die van invloed zijn op de actieradius

Naast de historische rijgegevens zijn er meerdere factoren die van invloed zijn op de actieradius. De grootste actieradius wordt bereikt onder gunstige omstandigheden als alle factoren een positieve invloed hebben.

Voorbeelden van factoren die van invloed zijn op de actieradius:

 • snelheid
 • klimaatinstellingen
 • topografie
 • preconditioning
 • banden en bandenspanning
 • verkeerssituatie
 • temperatuur en weer
 • wegomstandigheden.

Actieradius bij lage temperaturen

PS2-22w22-Cold battery symbol

Bij koude omgevingstemperaturen bestaat het risico dat de accu afkoelt en dat beïnvloedt de actieradius negatief. Als de accutemperatuur daalt naar een kritiek laag niveau verschijnt dit symbool op het bestuurderdisplay. Als de auto bij een lage omgevingstemperatuur geparkeerd staat, bestaat de kans dat de actieradius aanzienlijk afneemt. Om een aanzienlijk afgenomen actieradius na parkeren bij een lage omgevingstemperatuur te voorkomen, moet de auto tijdens het parkeren worden geladen.

Actieradius gebaseerd op snelheid en buitentemperatuur

PS2-2007-Reach and speed graph
 1. PS-Icon circle 120 °C (68 °F) buitentemperatuur en binnenklimaat uit.
 2. PS-Icon circle 220 °C (68 °F) buitentemperatuur en binnenklimaat aan.
 3. PS-Icon circle 335 °C (95 °F) buitentemperatuur en binnenklimaat aan.
 4. PS-Icon circle 4-10 °C (14 °F) buitentemperatuur en binnenklimaat aan.

De grafiek toont bij benadering de verhouding tussen constante snelheid en actieradius.

De grafiek laat zien dat een lagere snelheid een grotere actieradius geeft. Ook de buitentemperatuur is van invloed op de actieradius, waarbij een zeer lage of zeer hoge omgevingstemperatuur de actieradius beperkt.

Regel 1 en 2 tonen bij benadering het verschil in actieradius, beïnvloed door de klimaatfuncties. Een uitgeschakelde klimaatregeling zorgt voor een grotere actieradius.