• Handleiding
  • Videogalerij
  • Software-updates

Doorwaaddiepte

Doorwaden houdt in dat de auto door een waterpartijen rijdt, zoals op een ondergelopen weggedeelte. Waden dient met de nodige voorzichtigheid te gebeuren.

Let bij het doorwaden op het volgende om schade aan de auto te voorkomen:

  • Het water mag niet hoger staan dan de vloer van de auto. Controleer voor het doorwaden zo mogelijk hoe hoog het water staat op het diepste punt. Wees extra voorzichtig als u door stromend water rijdt.
  • Rijd niet sneller dan stapvoets.
  • Breng de auto niet in het water tot stilstand. Rijd de auto voorzichtig voor- of achteruit uit het water.
  • Let erop dat golven veroorzaakt door tegemoetkomend verkeer boven de vloer van de auto uit kunnen komen.
  • Rijd niet door zout water (corrosiegevaar).

Trap na het oversteken van de waterpartij lichtjes op het rempedaal om te controleren of de remwerking in orde is. Bij water en vuil op de remblokken kunnen er vertragingen in de remwerking optreden.

Gerelateerde artikelen