• Handleiding
  • Videogalerij
  • Software-updates

Gevoeligheid voor hulp bij een dreigende botsing kiezen

Hulp bij een dreigende botsing1 is altijd geactiveerd, maar u kunt de gevoeligheid voor het systeem kiezen. Zo wordt bepaald bij welke afstand waarschuwingen en ingrepen moeten worden geactiveerd.
Om de instelling te wijzigen:
Tik op PS2-2007-Car symbol op het middendisplay.
Tik op Rijhulp.
Tik op PS2- 2007- Icon three dots textsymbol voor hulp bij een dreigende botsing en kies de gewenste instelling.

Wanneer u vindt dat er te vaak wordt gewaarschuwd, kunt u de gevoeligheid verlagen, waardoor er niet alleen minder vaak wordt gewaarschuwd, maar ook minder snel. De instelling met late waarschuwing moet daarom alleen in uitzonderingsgevallen worden gebruikt, zoals bij sportief rijden.

 Waarschuwing

  • Geen enkel automatisch systeem kan in alle situaties een 100 % feilloze werking garanderen. Test de functie daarom nooit uit op mensen of voertuigen – dat kan namelijk tot ernstig letsel/ernstige schade en levensgevaarlijke situaties leiden.
  • De functie waarschuwt u bij gevaar voor een botsing, maar het systeem is niet in staat uw reactietijd te verkorten.
  • Ook als u de instelling voor vroege waarschuwing hebt gekozen, kunnen de waarschuwingen voor uw gevoel soms laat worden afgegeven, bijvoorbeeld bij grote snelheidsverschillen of als de voorligger plotseling krachtig remt.
  • Wanneer u de instelling voor vroege waarschuwing hebt gekozen, worden de waarschuwingen verder vooruit afgegeven. Dit kan ertoe leiden dat er vaker wordt gewaarschuwd dan bij de andere instelling, maar toch geniet deze instelling de voorkeur omdat de functie hierdoor effectiever kan zijn.
  1. 1 Collision Avoidance