• Handleiding
  • Videogalerij
  • Software-updates

Laden op middendisplay van de auto

Op het middendisplay kan de ladingsgraad worden ingesteld, de laadkabel worden ontgrendeld en de stroomsterkte worden ingesteld.

Ladingsgraad instellen

PS2- 2007- iCup charge status
  1. PS-Icon circle 1De actuele laadstatus van de accu.
  2. PS-Icon circle 2Veeg voor het instellen van de gewenste ladingsgraad. De ladingsgraad blijft gelijk tot de volgende keer als deze niet op het middendisplay wordt gewijzigd.

Laadkabel ontgrendelen

Druk op PS2- 2007- Charging unlock cable CSD op het middendisplay om de laadkabel te ontgrendelen en het laden te beëindigen.

Stroomsterkte instellen

Bij laden met wisselstroom1 is het mogelijk de stroomsterkte in te stellen. Druk op + om de stroomsterkte te verhogen of op - om de stroomsterkte te verlagen2.

 N.b.

De stroomsterkte kan door het laadstation of de laadkabel worden beperkt. Er is geen garantie dat de auto met de aangegeven stroomsterkte kan laden als deze hoger is dan wat het laadstation of de laadkabel toestaat.
  1. 1 Heeft betrekking op laden via een laadstation (mode 3) en laden via een stopcontact (mode 2).
  2. 2 De ingestelde stroomsterkte geldt per fase van de wisselstroombron.