• Handleiding
 • Videogalerij
 • Software-updates

Hulp bij een dreigende botsing bij kruisend verkeer

Hulp bij een dreigende botsing1 kan u helpen als uw auto tijdens het afslaan op een kruising het pad van een tegenligger kruist.
PS2-2007-City Safety in cross traffic
 1. PS-Icon circle 1Gebied waarin de functie kruisende tegenliggers kan detecteren.

De functie kan een tegenligger waar u tegenop dreigt te botsen pas detecteren wanneer de tegenligger in het gebied is waar de functie het verloop kan analyseren.

Bovendien is het volgende vereist:
 • de snelheid van uw auto is minimaal 4 km/h (3 mph).
 • uw auto slaat af naar links op markten met rechtsrijdend verkeer (of naar rechts bij linksrijdend verkeer).
 • De koplampen van de tegenligger branden.
Voorbeelden waarbij de functie u minder goed kan helpen zijn:
 • gladheid waardoor de stabiliteitsregeling ESC ingrijpt
 • tegenliggers die laat worden ontdekt
 • belemmering van het zicht op tegenliggers
 • tegenliggers die hun koplampen niet aan hebben staan
 • tegenliggers die onvoorspelbaar rijden en bijvoorbeeld in een laat stadium snel van rijbaan wisselen

 N.b.

De functie maakt gebruik van de camera- en/of radareenheden van de auto die enkele algemene beperkingen hebben.
 1. 1 Collision Avoidance