• Handleiding
  • Videogalerij
  • Software-updates

Elektrisch bedienbare ruiten

Elk portier heeft een bedieningspaneel voor de elektrisch bedienbare ruiten. Het bestuurdersportier is voorzien van bediening om alle ruiten te bedienen.
PS2-2007-Driver door control panel
Bedieningspaneel op bestuurdersportier
  1. PS-Icon circle 1Bediening voor ruit in het bestuurdersportier.
  2. PS-Icon circle 2Bediening voor ruit in het passagiersportier.
  3. PS-Icon circle 3Bedieningsknoppen voor de ruiten van de achterportieren.

 Waarschuwing

Kinderen, andere passagiers of voorwerpen kunnen bekneld raken door bewegende delen.

  • Let altijd op bij bediening van ruiten.
  • Laat kinderen niet met de bedieningselementen spelen.
  • Laat kinderen nooit alleen achter in de auto.
  • Denk eraan altijd de stroom voor de elektrisch bedienbare ruiten te onderbreken door alle sleutels mee te nemen uit de auto als u de bestuurdersstoel verlaat. Let op: als de software van de auto niet is bijgewerkt naar versie 2.11 of later kunnen de elektrisch bedienbare ruiten weer worden geactiveerd via het middendisplay of doordat er iemand op de bestuurdersstoel gaat zitten, ook als de sleutels niet in de auto aanwezig zijn.
  • Steek geen voorwerpen of lichaamsdelen via de ruiten naar buiten, ook al is het elektrische systeem van de auto volledig uitgeschakeld.