• Handleiding
  • Videogalerij
  • Software-updates

Onlinefuncties met Google Maps

Voor een volledige functionaliteit in Maps moet de auto internetverbinding hebben. Hier volgen enkele functies die beschikbaar zijn als de auto verbinding heeft met internet.

De genoemde functies zijn slechts voorbeelden. Voor de nieuwste informatie over welke functies beschikbaar zijn en hoe deze werken gaat u naar g.co/mapsincar.

Verkeersinformatie

Bij langzaam verkeer worden oranje of rode lijnen weergegeven, afhankelijk van hoe langzaam het verkeer is. Als de auto de verbinding met internet verliest, verdwijnen de gekleurde lijnen na enkele minuten omdat de informatie niet meer actueel is. Er wordt weer bijgewerkte verkeersinformatie weergegeven als de verbinding weer is hersteld. De kaart toont ook informatie over verschillende soorten obstakels, zoals wegwerkzaamheden of ongevallen.

Als er langs de route ongevallen of andere obstakels ontstaan en er een snellere route is, stelt Maps een alternatieve route voor.

Alternatieve route

Na het aangeven van de gewenste bestemming wordt een route voorgesteld, maar ook alternatieve routes. De voorstellen worden onder andere gebaseerd op instellingen in het systeem, verkeersinformatie, berekende afstand en reistijd. U selecteert een alternatieve route in de lijst met voorgestelde routes of door de auto volgens de alternatieve route te besturen, het zogenaamde decide by steering.

Tijdens de rit kunt u de route wijzigen. Google Maps leidt u dan dynamisch om op basis van het actuele verkeerspatroon, zodat u verkeersopstoppingen vermijdt.

 N.b.

De bovenstaande instructies zijn algemeen beschreven en omvatten derden-leveranciers. Beschikbaarheid, procedure en functionaliteit kunnen worden gewijzigd of variëren.