• Handleiding
  • Videogalerij
  • Software-updates

Opsporing van gestolen auto met Polestar Connect

Wanneer het vermoeden bestaat dat de auto is gestolen, kunt u voor opsporing van de auto contact opnemen met Polestar assistance via de Polestar-app.1

Als diefstal of ander ongeoorloofd gebruik van de auto is geconstateerd, kan de eigenaar van de auto samen met de politie en Polestar assistance afspreken dat de auto moet worden opgespoord.

 N.b.

Dit geldt tevens als de auto met een van de bijbehorende sleutels is ontgrendeld en gestolen.
Doe hiervoor het volgende:
Neem contact op met Polestar assistance en vertel dat u hulp wilt bij het opsporen van de auto. Het opsporen begint.
Doe aangifte bij de politie.
Neem opnieuw contact op met Polestar assistance en geef het dossiernummer van de politie door.
Polestar assistance informeert de politie over de positie van de auto.

 N.b.

Een voorwaarde voor het kunnen opsporen van de auto is dat er aangifte wordt gedaan bij de politie. Polestar assistance geeft uitsluitend informatie aan de politie.
  1. 1 De beschikbare diensten variëren, afhankelijk van markt.