• Handleiding
  • Videogalerij
  • Software-updates

Acute hulp via Polestar Connect

Druk in een noodsituatie op de SOS-knop om contact op te nemen met Polestar assistance of een alarmcentrale.

Polestar assistance

Als iemand onwel wordt of als de auto of de inzittenden in bedreigende situaties belanden, kunt u Polestar assistance handmatig waarschuwen door de SOS-knop minstens 2 seconden ingedrukt te houden. De auto belt Polestar assistance en er wordt een melding met o.a. de positie van de auto verstuurd.

Polestar assistance probeert vervolgens telefonisch contact met u op te nemen om zo meer informatie te krijgen over de ernst van de noodsituatie en te bepalen welke hulp er moet worden geboden.
Polestar assistance neemt daarna contact op met de benodigde hulpdiensten (politie, ambulancevervoer, bergingsbedrijf en dergelijke).

Als er geen telefonisch contact tot stand kan worden gebracht, waarschuwt Polestar assistance de juiste instanties. Die bepalen dan op hun beurt welke hulp er moet worden geboden.

Openbaar alarmnummer verkiezen

U kunt de instellingen aanpassen, zodat de auto het openbaar alarmnummer belt in plaats van Polestar assistance. Lees de afzonderlijke instructies.

 N.b.

Als de SOS-lamp toch knippert ondanks dat u de knop hebt ingedrukt, betekent dit dat de auto naar een mobiel netwerk zoekt en er verbinding mee probeert te maken. Het knipperen gaat door totdat de auto verbinding heeft gemaakt.

Alarmnummer

Bij activering van de automatische ongevalsmelding probeert het systeem een telefonische verbinding tot stand te brengen met Polestar assistance van het desbetreffende land. Als dat niet mogelijk is, wordt u in plaats daarvan direct doorverbonden met het alarmnummer in het gebied waar u zich op dat moment bevindt.