• Handleiding
  • Videogalerij
  • Software-updates

Handleiding doornemen

Neem de Handleiding voor aanvang van de eerste rit door om vertrouwd te raken met uw nieuwe auto.

Het doornemen van de Handleiding is een manier om vertrouwd te raken met nieuwe functies, tips te krijgen voor hoe u de auto in verschillende situaties moet bedienen en te leren hoe u gebruik kunt maken van alle mogelijkheden die uw auto biedt. Besteed ook aandacht aan de veiligheidsinstructies en belangrijke waarschuwingen in de Handleiding. De diverse paragrafen moeten volledig worden doorgelezen.

De Handleiding dient alleen om uitleg te geven bij alle beschikbare functies, opties en accessoires voor een Polestar. De handleiding is dan ook geen garantie dat alle beschreven functies en opties ook op alle auto's aanwezig zijn. Bepaalde termen kunnen verschillen van de terminologie die in verkoop-, marketing- en reclamematerialen wordt gebezigd.

Er vindt voortdurend productontwikkeling plaats ter verbetering van ons product. Aanpassingen kunnen ertoe leiden dat de gegevens, beschrijvingen en illustraties in de Handleiding afwijken van de werkelijke uitrusting op uw auto. We behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande mededeling wijzigingen aan te brengen.

 N.b.

De informatie op het middendisplay van uw auto kan afwijken van de informatie op de supportsite van Polestar.

© Polestar

Opties/accessoires

Als aanvulling op de standaarduitrusting worden in de Handleiding ook de opties (van fabriekswege gemonteerde uitrusting) en bepaalde accessoires (ingebouwde extra uitrusting) beschreven.

Alle op het moment van publicatie bekende soorten opties/accessoires zijn gemarkeerd met een asterisk: *.

De uitrusting die in de Handleiding wordt beschreven is niet op alle auto's aanwezig – welke uitrusting aanwezig is hangt af van de verschillende behoeften op de diverse markten en de landelijke en/of plaatselijke wet- en regelgeving.

Neem bij twijfel over de standaarduitrusting of opties/accessoires contact op met Polestar Customer Support.

Speciale teksten

 Waarschuwing

Waarschuwingsteksten geven informatie over kans op letsel.

 Belangrijk

Belangrijk-teksten geven informatie over kans op materiële schade.

 N.b.

Teksten met het kopje N.B. duiden op tips en adviezen die het gebruik van bepaalde mogelijkheden en functies vergemakkelijken.

Stickers

Er zitten verschillende soorten stickers in de auto om belangrijke informatie op een duidelijke manier over te dragen. De stickers in de auto zijn van de onderstaande aflopende waarschuwings-/informatiegraad.

Gevaar voor lichamelijk letsel

PS2- 250w07- Decal warning

Zwarte ISO-symbolen in een geel waarschuwingsveld, witte tekst/afbeelding in een zwart tekstveld. Worden gebruikt om te attenderen op een risico dat, bij het negeren van de waarschuwing, kan resulteren in ernstig letsel met mogelijk dodelijke afloop.

Gevaar voor materiële schade

PS2- 20w07- Decal notice

Witte ISO-symbolen en een witte tekst/afbeelding in een zwart of blauw waarschuwings- en tekstveld. Worden gebruikt om te attenderen op een risico dat, bij het negeren van de waarschuwing, kan resulteren in materiële schade.

Informatie

PS2- 20w07- Decal information

Witte ISO-symbolen en een witte tekst/afbeelding in een zwart tekstveld.

 N.b.

De in de Handleiding afgebeelde stickers hoeven niet per definitie overeen te komen met de stickers die in of op uw auto aanwezig zijn. De afbeeldingen zijn alleen bedoeld om aan te geven hoe de stickers er in grote lijnen uitzien en waar u ze ongeveer kunt aantreffen. Op de stickers van uw auto vindt u de informatie die op uw auto van toepassing is.

Afbeeldingen en videoclips

De afbeeldingen en videoclips in de Handleiding zijn soms schematisch en bedoeld om een overzicht of voorbeeld van een bepaalde functie te geven. Ze kunnen dan ook afwijken van uw uitvoering van de auto, afhankelijk van het uitrustingsniveau en de markt.

  1. * Optie/accessoire.