• Handleiding
  • Videogalerij
  • Software-updates

Berichten op bestuurdersdisplay

Op het bestuurdersdisplay kunnen in uiteenlopende situaties meldingen verschijnen om u te informeren of helpen.
PS-2007-Safety–Driver display belt and door reminder
Voorbeeld van een melding op het bestuurdersdisplay.

De melding verschijnt in het midden van het bestuurdersdisplay. De vormgeving kan verschillen en wordt gecombineerd met grafische voorstellingen, symbolen en knoppen om de desbetreffende melding bijvoorbeeld te bevestigen of in te stemmen met een bepaald verzoek.

Melding hanteren

PS-2007-Message in driver display and steering wheel buttons
Rechter stuurknoppenset.
  1. PS-Icon circle 1Links/rechts
  2. PS-Icon circle 2Bevestigen

De melding verdwijnt van het bestuurdersdisplay wanneer deze is bevestigd/verholpen en is in plaats daarvan te bekijken in het berichtenscherm van het middendisplay.

Servicemeldingen

Hier volgt een greep uit de servicemeldingen en hun betekenis.

MeldingBetekenis
Stop veilig1Stop en neem contact op met Polestar Customer Support. Ernstige kans op schade.
Maak afspraak voor regulier onderhoudTijd voor service – neem contact op met Polestar Customer Support1. Verschijnt geruime tijd vóór het geprogrammeerde tijdstip voor de volgende servicebeurt.
Tijd voor regulier ondehoudTijd voor service – neem contact op met Polestar Customer Support1. Verschijnt op het geprogrammeerde tijdstip voor de volgende servicebeurt.
Termijn regulier onderhoud verstrekenTijd voor service – neem contact op met Polestar Customer Support1. Verschijnt wanneer het geprogrammeerde tijdstip voor een servicebeurt is overschreden.
  1. 1 Deel van een melding, verschijnt samen met gegevens over de locatie van de storing.