• Handleiding
  • Videogalerij
  • Software-updates

Een telefoon met de auto verbinden

Verbind een telefoon via Bluetooth met de auto om bijvoorbeeld te bellen, berichten te verzenden en te ontvangen en media af te spelen, rechtstreeks vanuit de auto.

Alternatief 1 – telefoon zoeken vanuit de auto

Activeer Bluetooth op de telefoon.
  • Als er geen telefoon met de auto verbonden is – ga naar het appscherm PS2_2007_App view symbol, instellingen PS2_2007_Settings symbol helemaal onderaan en tik op Bluetooth > Pair new device.
  • Als er eerder een telefoon met de auto verbonden was – ga naar het appscherm PS2_2007_App view symbol, instellingen PS2_2007_Settings symbol helemaal onderaan en tik op Bluetooth.
Er verschijnt een lijst met de beschikbare Bluetooth-apparaten. Bij identificatie van nieuwe apparaten wordt de lijst bijgewerkt.
Tik op de naam van de te pairen telefoon.
Controleer of de aangegeven cijfercode in de auto overeenkomt met die op de telefoon. Accepteer in dat geval op beide punten.
Accepteer of weiger in de telefoon eventuele opties voor de contactpersonen en de berichtfuncties van de telefoon.
De telefoon wordt standaard voor zowel media als telefonie aangesloten1.
Tik op Gereed.

Alternatief 2 – auto zoeken vanaf de telefoon

Activeer Bluetooth op de telefoon.
Zoek op de telefoon naar Bluetooth-apparaten.
Er verschijnt een lijst met de beschikbare Bluetooth-apparaten.
Kies de naam van de auto op de telefoon.
In de auto verschijnt een pop-upvenster met informatie over de verbinding. Bevestig de verbinding.
Controleer of de aangegeven cijfercode in de auto overeenkomt met de code die op de telefoon wordt weergegeven. Accepteer in dat geval op beide punten.
Accepteer of weiger in de telefoon eventuele opties voor de contactpersonen en de berichtfuncties van de telefoon.

 N.b.

  • Bij sommige telefoons moet de berichtenfunctie geactiveerd worden.
  • Niet alle telefoons zijn volledig compatibel en ze kunnen dus niet allemaal contacten en berichten in de auto tonen.

 N.b.

Bij een update van het besturingssysteem van de telefoon wordt de koppeling mogelijk onderbroken. Verwijder de telefoon dan uit de auto en breng een nieuwe koppeling tot stand.
  1. 1 Als de telefoon als telefonie- en media-apparaat wordt aangesloten, kan er later worden gewisseld tussen telefonie en media, bijvoorbeeld als een passagier zijn telefoon als media-apparaat wil gebruiken om muziek af te spelen.