• Handleiding
  • Videogalerij
  • Software-updates

Stembediening via Google Assistent

Google Assistent, dat in de auto is geïntegreerd, maakt het mogelijk om met uw stem veel functies aan te sturen, zoals het klimaatsysteem, Google Maps voor navigatie, de radio en de telefoon.

Wat is Google Assistent?

Google Assistent is een digitale assistent die het mogelijk maakt om met uw stem niet alleen diverse functies in de auto aan te sturen, maar ook om ondersteuning te krijgen bij andere zaken, zoals het zoeken naar informatie en weerberichten, het beheren van uw Google Agenda enz.

De assistent begrijpt natuurlijke spraak. Dat wil zeggen dat er geen kennis voor nodig is over specifieke commando's om het systeem verschillende dingen te laten doen. De gebruiker kan in plaats daarvan vrijuit met het systeem praten, waarna het systeem antwoord geeft op het verzoek of aangeeft dat het niet begreep wat de gebruiker wilde.

PS2-2007-Speech overview Google
Microfoon van de stembediening

Welke gebieden kunnen via Google Assistent worden aangestuurd?

Naast het vragen om informatie die wordt opgezocht via Google, het zoeken naar weersvoorspellingen of het gebruiken van Google Agenda1, kunt u via de assistent met uw stem een aantal functies in de auto aansturen. Daaronder vallen:

  • media
  • radio (excl. DAB)
  • telefoon en sms2
  • navigatie via Google Maps
  • klimaatregeling.

 N.b.

Een verslechterde verbinding kan de functies negatief beïnvloeden.

 Waarschuwing

Als bestuurder bent u er altijd verantwoordelijk voor dat u de auto op een veilige manier bestuurt en de geldende verkeersregels in acht neemt.
  1. 1 Hiervoor is verbinding met internet noodzakelijk.
  2. 2 Het dicteren van sms-berichten werkt alleen voor telefoons met Android dan wel iOS 13 of later.