• Handleiding
 • Videogalerij
 • Software-updates

Overige voorwaarden voor Polestar assistance

De voorwaarden gelden vanaf 01-05-2023.

1.1 Reparaties ter plaatse

Wij stellen hulp ter plaatse ter beschikking om te proberen uw auto weer te laten rijden. Als wij de auto niet aan de kant van de weg kunnen repareren, transporteren wij deze naar het dichtstbijzijnde door Polestar erkende servicecentrum, of als dat uw voorkeur heeft naar uw normale door Polestar erkende servicecentrum binnen een afstand van 110 km (70 miles).

1.1.1 Lege accu

Als de reis door een lege accu niet kan worden voltooid, wordt de auto naar het dichtstbijzijnde laadstation of een door Polestar erkend servicecentrum gesleept.

Bij startproblemen door een lege 12V-accu stellen wij starten met startkabels ter beschikking.

1.1.2 Aan sloten of sleutels gerelateerde problemen

Indien mogelijk wordt geprobeerd de auto te ontgrendelen.

1.2 Transport

Transport vindt plaats als dat voor de veiligheid nodig is of als reparatie ter plaatse niet binnen een redelijke tijd mogelijk is. Als wij uw auto niet aan de kant van de weg kunnen repareren, transporteren wij deze naar het dichtstbijzijnde door Polestar erkende servicecentrum, of als dat uw voorkeur heeft naar uw Polestar-werkplaats binnen een afstand van 110 km (70 miles). Bij langere afstanden of als het om transport in het buitenland gaat, wordt de auto naar het dichtstbijzijnde door Polestar erkende servicecentrum getransporteerd.

1.3 Als verdere hulp nodig is

Als de auto niet binnen vier uur op dezelfde dag bij het servicecentrum kan worden gerepareerd, kunnen u en uw passagiers voor een van de volgende opties kiezen om de reis voort te zetten. Let op: u kunt uitsluitend kiezen uit de opties 1.3.1, 1.3.2 of 1.3.3.

1.3.1 Vervoer naar huis of naar de bestemming

Polestar assistance betaalt de tickets voor trein, bus, vliegtuig of taxi tot een maximale waarde van 600 EUR (dan wel het overeenkomstige bedrag in de lokale valuta) per persoon voor bestuurder, passagiers, huisdieren en bagage. Op deze manier is het mogelijk om thuis te komen of door te gaan naar de bestemming als dit binnen het geldigheidsgebied ligt en geen hogere kosten met zich meebrengt voor Polestar assistance. Als de afstand kleiner is dan 110 km (70 miles) wordt de reis per taxi vergoed voor het ophalen of inleveren van een huurauto dan wel de reis naar treinstation, vliegveld of hotel voor een waarde van maximaal 50 EUR (dan wel het overeenkomstige bedrag in lokale valuta). Het vervoer van passagiers en auto moet op de goedkoopste manier plaatsvinden.

1.3.2 Overnachten in een hotel

Als de afstand naar huis meer dan 110 km (70 miles) is, wordt er een lokale hotelkamer voor bestuurder en passagiers aangeboden gedurende de tijd dat de auto wordt gerepareerd, tot vijf nachten voor max. 200 EUR (dan wel het overeenkomstige bedrag in lokale valuta) per persoon per nacht. Deze optie kan alleen worden gekozen terwijl de auto voor reparatie of wachtend op reparatie in het servicecentrum staat.

1.3.3 Huurauto

Heeft u in plaats daarvan liever een huurauto gedurende de periode dat uw auto gerepareerd wordt, dan betaalt Polestar assistance een standaard uitgeruste auto die qua grootte overeenkomt met uw auto. U kunt voor maximaal vijf werkdagen een huurauto krijgen. Overige kosten zoals brandstof enz. worden niet betaald door Polestar assistance. U kunt in het buitenland een huurauto krijgen voor maximaal tien werkdagen. Als Polestar assistance er niet in slaagt om een qua grootte gelijkwaardige auto te verschaffen, of als lokale omstandigheden ervoor zorgen dat de huurauto niet ter beschikking kan worden gesteld, kan Polestar assistance niet aansprakelijk worden gesteld.

Let op: voor de huurauto gelden de voorwaarden van het autoverhuurbedrijf. Kosten die u zelf hebt gemaakt zoals overeengekomen met Polestar assistance worden vergoed na overlegging van de bon en volgens de overeengekomen regeling.

1.4 Personenvervoer om de auto op te halen

Als uw auto wordt gerepareerd in een door Polestar erkend servicecentrum dat meer dan 110 km(70 miles) af ligt van de plaats waar u verblijft, betaalt Polestar assistance een eersteklas ticket met de trein, enkele reis voor één persoon. Als de treinreis langer dan zes uur duurt, wordt er als alternatief een vliegticket aangeboden. Als de afstand korter is dan 110 km (70 miles) wordt vervoer per taxi vergoed.

1.5 Vervoer naar huis van de auto vanuit het buitenland

Als u met uw auto op weg bent naar het buitenland, betaalt Polestar assistance voor het vervoer naar huis van uw auto als deze niet binnen drie volledige werkdagen kan worden gerepareerd. U kunt als klant uit twee opties kiezen:
 • reparatie in het lokale door Polestar erkende servicecentrum en een vergoeding van maximaal 250 EUR (dan wel het overeenkomstige bedrag in lokale valuta) voor kosten en huurauto voor lokaal gebruik als er geen vervoer naar huis plaatsvindt, of
 • een huurauto voor lokaal gebruik gedurende maximaal tien werkdagen.
Als u met uw auto op weg bent naar huis vanuit het buitenland, betaalt Polestar assistance voor het vervoer naar huis van uw auto als deze niet binnen 24 uur kan worden gerepareerd. U kunt als klant uit twee opties kiezen:
 • reparatie in het lokale door Polestar erkende servicecentrum en een vergoeding van maximaal 250 EUR (dan wel het overeenkomstige bedrag in lokale valuta) voor kosten en huurauto voor lokaal gebruik als er geen vervoer naar huis plaatsvindt, of
 • een huurauto voor lokaal gebruik gedurende maximaal tien werkdagen.

Kosten ter plaatse kunnen bijvoorbeeld zijn: restaurant, pretpark, museum en extra dagen met de vervangende auto. Denk eraan om alle betalingsdocumenten te bewaren.

1.6 Commerciële voertuigen1

Taxi's, huurauto's, politiewagens, ambulances en rijschoolauto's e.d. vallen alleen onder reparatie aan de kant van de weg, transport en bergen - 1.1 en 1.2.

Polestar assistance geldt niet voor:

 • racewedstrijden of trainingen voor racewedstrijden
 • bewuste overtreding van de wet bij het besturen van de auto
 • oorlog of oorlogsgevaar, revolutie, oproer, staking, terreurdaad, radioactiviteit, aardbeving, atmosferische storingen of overige zaken die aan overmacht kunnen worden toegeschreven
 • hulp die zonder voorafgaand contact met en voorafgaande goedkeuring van Polestar assistance door de auto-eigenaar of een andere persoon wordt besteld
 • schade aan eigendommen of stilstandskosten
 • btw bij een voor u of de auto-eigenaar/-verhuurder geldende aangifteplicht voor btw
 • auto's die zijn geschorst bij de rijksdienst voor wegverkeer
 • kosten voor reparatie en reserveonderdelen
 • reddingsvoertuigen
 • kosten voor gevolgschade, reparaties en reserveonderdelen bij een lekke band worden niet vergoed
 • Polestar assistance geldt niet voor schade die door een andere garantie wordt gedekt of als de leverancier of een andere partij aansprakelijk is volgens de wet of soortgelijke verplichtingen
 • Polestar assistance betaalt geen kosten voor banden of voor reserveonderdelen die noodzakelijk zijn voor reparatie, ongeacht of bergen wel of niet nodig is.
 1. 1 Geldt alleen voor auto's die jonger zijn dan 37 maanden.