• Handleiding
  • Videogalerij
  • Downloads
  • Software-updates

Driver Alert Control activeren of deactiveren

De functie Driver Alert Control (DAC) is te activeren of te deactiveren.
Tik op Instellingen op het hoofdscherm van het middendisplay.
Kies My CarIntelliSafeDriver Alert.
Vink Alertheidswaarschuwing aan of uit om de functie te activeren of te deactiveren.