• Handleiding
  • Videogalerij
  • Downloads
  • Software-updates

Automatisch groot licht

Automatisch groot licht is een systeem dat met een camerasensor boven aan de voorruit de koplampen van tegenliggers of de achterlichten van voorliggers registreert en automatisch overschakelt van groot licht naar dimlicht of de adaptieve functie.

PS-1926-Left-side steering wheel lever-Turning ring in position Active Bending Light
Het symbool PS-1926-Left-side steering wheel lever-Active High Beam Control symbol staat voor automatisch groot licht.

Het systeem kan starten bij ritten in het donker, wanneer de auto een rijsnelheid heeft van zo'n 20 km/h (12 mph) of hoger. Het systeem kan ook rekening houden met de straatverlichting. Wanneer de camerasensor niet langer de verlichting van een tegenligger of voorligger registreert, wordt na enkele seconden het groot licht weer ingeschakeld.

Automatisch groot licht activeren

Het automatisch groot licht is te activeren en deactiveren door de draairing op de linker stuurhendel naar de stand PS-1926-Left-side steering wheel lever-Active High Beam Control symbol te draaien. De draairing veert automatisch terug naar de stand PS-1926-Left-side steering wheel lever-AUTO symbol. Wanneer automatisch groot licht geactiveerd is, licht het symbool PS-1926-Left-side steering wheel lever-Active High Beam Control symbol op het bestuurdersdisplay wit op. Wanneer het groot licht ontstoken is, brandt het symbool blauw.

Deactiveren van automatisch groot licht wanneer het groot licht aanstaat, leidt ertoe dat er direct wordt overgeschakeld op dimlicht.

Automatisch groot licht hoeft niet elke keer weer te worden geactiveerd bij het starten van de auto.

Adaptief vermogen

Het automatische groot licht heeft een adaptief vermogen. De lichtbundel blijft dan, anders dan wat er gebeurt bij normaal dimmen, aan beide kanten van tegenliggers of voorliggers met groot licht branden. Alleen het deel van de lichtbundel dat direct op de auto wijst, wordt gedimd.

PS-1926-Active Bending Light-Principle
Adaptief vermogen: Dimlicht recht vooruit in de richting van tegenliggers, maar groot licht aan weerszijden van de tegenliggers.

Bij gedeeltelijk groot licht, dat wil zeggen zodra de lichtbundel iets sterker brandt dan het geval is bij dimlicht, brandt het symbool PS-1926-Left-side steering wheel lever-Active High Beam Control symbol op het bestuurdersdisplay blauw.

Op snelwegen of op hoge snelheden kan het systeem overschakelen van de adaptieve naar de automatische functie.

Beperkingen van het automatisch groot licht

De camerasensor waar de functie gebruik van maakt kent beperkingen.

PS-1926-Active Head Beam temporarily unavailable symbol in driver display

Als dit symbool samen met de melding Actief grootlicht Tijdelijk niet beschikbaar op het bestuurdersdisplay verschijnt, moet u handmatig overschakelen tussen groot licht en dimlicht. Het symbool PS-1926-Left-side steering wheel lever-Active High Beam Control symbol dooft, wanneer deze melding verschijnt.

PS-1926-See User manual, symbol in driver display

Hetzelfde geldt als dit symbool samen met de melding Voorruitsensor Sensor geblokkeerd, zie Handleiding verschijnt.

Automatisch groot licht is mogelijk tijdelijk niet beschikbaar, zoals in dichte mist of bij zware regenval. Wanneer automatisch groot licht weer beschikbaar is of als de voorruitsensoren niet langer geblokkeerd zijn, verdwijnt de melding en gaat het symbool PS-1926-Left-side steering wheel lever-Active High Beam Control symbol branden.

 Waarschuwing

Actief groot licht is een systeem dat u helpt om in ongunstige omstandigheden de optimale verlichting te kiezen.

Als bestuurder bent u echter altijd verplicht om handmatig te wisselen tussen groot licht en dimlicht, als dat gezien de verkeerssituatie en/of weersgesteldheid vereist is.