• Handleiding
  • Videogalerij
  • Downloads
  • Software-updates

Actieve bochtverlichting

De actieve bochtverlichting is ontwikkeld om in bochten en op kruisingen extra verlichting te bieden.
PS-1926-Active Bending Light-Light pattern
Lichtbundel bij gedeactiveerde (links) en geactiveerde (rechts) functie.

De actieve bochtverlichting beweegt met het stuur mee voor extra verlichting in bochten en op kruisingen en kan op die manier uw zicht verbeteren.

De functie wordt automatisch ingeschakeld bij het starten van de motor. Wanneer de functie een storing vertoont, brandt het symbool PS-1926-Active Bending Lights symbol op het middendisplay en verschijnt op hetzelfde middendisplay een verklarende tekst.

De functie is alleen actief bij weinig daglicht of in het donker en alleen, wanneer de auto rijdt of het dimlicht is ontstoken.

Functie deactiveren/activeren

PS-1926-Active Bending Lights deactivating/activating button in center display

Druk op het functiescherm op het middendisplay op de knop Actieve bochtverlichting.