• Handleiding
  • Videogalerij
  • Downloads
  • Software-updates

Auto starten

De auto wordt gestart met de startknop op de tunnelconsole als de sleutel zich in het interieur bevindt. U kunt ook uw telefoon gebruiken als sleutel als u Digital Key op uw telefoon hebt geïnstalleerd.
PS-1926-Start/stop switch
De startknop op de tunnelconsole.

 Waarschuwing

Vóór het starten:

  • Doe de veiligheidsgordel om.
  • Stel stoel, stuur en spiegels in.
  • Zorg ervoor dat het rempedaal volledig kan worden ingetrapt.
Zorg dat de sleutel of de telefoon in de auto aanwezig is.
Houd het rempedaal volledig ingetrapt1. Zorg dat schakelstand P of N is gekozen.
Draai de startknop rechtsom en laat de knop weer los. De knop veert automatisch terug naar de uitgangspositie.

 Belangrijk

Als de hybride-accu leeg is en de motor na 3 pogingen niet gestart is, wacht u 3 minuten voordat u een nieuwe poging doet. Het startvermogen neemt toe als de startaccu zich kan herstellen.

 Belangrijk

De auto kan niet worden gestart als de laadkabel er nog in zit. Let erop dat de laadkabel uit de laadaansluiting is gehaald voordat de auto wordt gestart.

 N.b.

Het stationaire toerental kan bij een koude start duidelijk hoger dan normaal zijn. Dit gebeurt om het uitlaatgasreinigingssysteem zo snel mogelijk op de normale bedrijfstemperatuur te krijgen waardoor de uitlaatgasemissies afnemen en het milieu wordt ontzien.

Bij het starten van de motor blijft de startmotor draaien, totdat de motor aanslaat of totdat de beveiliging tegen oververhitting in werking treedt.

Bij start in normale omstandigheden wordt doorgaans de elektrische aandrijving gebruikt – de benzinemotor blijft uitgeschakeld. Dit betekent dat de elektromotor "gestart" en de auto rijklaar is, wanneer u de startknop rechtsom hebt gedraaid. Ter bevestiging dat de motor is gestart, doven de controlelampjes op het bestuurdersdisplay en gaat het gekozen thema branden.

Er zijn echter situaties waarbij de benzinemotor start, zoals bij een te lage buitentemperatuur of als de hybride-accu moet worden opgeladen.

Foutmeldingen

Als bij het starten de melding Sleutel niet gevonden op het bestuurdersdisplay verschijnt, plaats dan de sleutel of de telefoon met Digital Key in de buurt van de back-uplezer. Doe vervolgens een nieuwe startpoging.

PS-1926-Hybrid-Backup start place in tunnel console
Positie back-uplezer in de tunnelconsole.

 N.b.

Zorg ervoor dat er geen andere autosleutels, metalen voorwerpen of elektronische apparaten (zoals mobiele telefoons, tablets, laptops of laders) in de back-uplezer liggen wanneer u de sleutel in de back-uplezer plaatst. Als er zich meerdere autosleutels in de back-uplezer bevinden, kunnen deze elkaar storen.

Als bij het starten de melding Motor starten Systeemcontrole, wachten op het bestuurdersdisplay verschijnt, wacht dan tot de melding verdwijnt en doe vervolgens een nieuwe startpoging.

 Waarschuwing

Verwijder nooit de sleutel of de telefoon met Digital Key die wordt gebruikt uit de auto tijdens het rijden.

 Waarschuwing

Neem bij het verlaten van de auto altijd de sleutel of de telefoon met Digital Key mee en zorg dat het elektrische systeem van de auto in contactslotstand 0 staat – vooral als er kinderen in de auto achterblijven.
  1. 1 Als de auto rolt, kunt u de motor starten door de startknop rechtsom te draaien.