• Handleiding
  • Videogalerij
  • Downloads
  • Software-updates

Starthulp met andere accu

Als de startaccu uitgeput is, kunt u de auto starten met stroom van een hulpaccu.
PS1-2017-Jump starting
Laadpunten in de motorruimte voor starthulp van de eigen auto.

 Belangrijk

Het laadpunt van de auto is alleen bestemd voor starthulp van de eigen auto. Het laadpunt is niet bestemd voor starthulp voor een andere auto. Als het laadpunt wordt gebruikt om een andere auto te starten, kan dat ertoe leiden dat er een zekering kapotgaat, wat inhoudt dat het laadpunt niet meer werkt.

Als u een hulpaccu gebruikt bij het starten wordt geadviseerd de volgende stappen aan te houden om kortsluiting en andere schade te voorkomen:

Zet het elektrische systeem van de auto in de contactslotstand 0.
Controleer of de hulpaccu een spanning van 12 V levert.
Als de hulpaccu in een andere auto is gemonteerd, moet u de motor van die auto afzetten en ervoor zorgen dat de beide auto's elkaar niet raken.
Bevestig de ene klem van de rode startkabel aan de pluspool (1) van de hulpaccu.

 Belangrijk

Wees voorzichtig bij het aansluiten van de startkabels. Er kan kortsluiting ontstaan als de uiteinden in contact komen met andere oppervlakken dan de laadpunten.
Open de afdekking (2) van het positieve starthulppunt.
Bevestig de andere klem van de rode startkabel aan het positieve starthulppunt (2).
Bevestig de ene klem van de zwarte startkabel aan de minpool (3) van de hulpaccu.
Bevestig de andere klem van de zwarte startkabel aan het negatieve starthulppunt (4).
Controleer of de aansluitklemmen van de startkabels goed vastzitten om te voorkomen dat er tijdens de startpoging vonken ontstaan.
Start de motor van de "hulpauto" en laat deze enkele minuten draaien op een toerental dat iets hoger ligt dan normaal, zo'n 1500 omw/min.
Start de motor van uw auto. Verleng de laadtijd tot 10 minuten als startpoging mislukt en probeert het daarna opnieuw.

 N.b.

Bij motorstart in normale omstandigheden wordt doorgaans de elektrische aandrijving gebruikt – de benzinemotor blijft uitgeschakeld. Dit betekent dat de elektromotor “gestart” en de auto rijklaar is, wanneer u de startknop rechtsom hebt omgedraaid. Ter bevestiging dat de elektromotor is gestart, doven de controlesymbolen op het bestuurdersdisplay en gaat het gekozen thema branden.

 Belangrijk

Raak de aansluitingen tussen de kabel en de auto niet aan tijdens het starten. Er bestaat namelijk gevaar voor vonkvorming.

Verwijder de startkabels in omgekeerde volgorde – eerst de zwarte kabel en daarna de rode.

Zorg dat geen van de aansluitklemmen aan de zwarte startkabel contact kan maken met het positie starthulppunt op de auto/de pluspool van de starthulpaccu of met de aangesloten klem van de rode startkabel.

 Waarschuwing

  • De startaccu kan het zeer explosieve knalgas produceren. Eén enkele vonk, veroorzaakt door een onjuiste aansluiting van een startkabel, kan volstaan om de accu tot ontploffing te brengen.
  • Sluit de startkabels niet aan op een component va het brandstofsysteem of op bewegende onderdelen. Pas op voor hete motoronderdelen.
  • De startaccu bevat tevens zwavelzuur dat ernstige chemische brandwonden kan veroorzaken.
  • Als u accuzuur in uw ogen krijgt of op uw huid of kleren morst, moet u onmiddellijk met grote hoeveelheden water spoelen. Neem onmiddellijk contact op met een arts, als u accuzuur in uw ogen krijgt.
  • Rook niet in de buurt van de accu.

 N.b.

U kunt de auto niet starten bij een uitgeputte hybride-accu.

 N.b.

Als de startaccu dermate ontladen is dat de elektrische standaardsystemen van de auto's zijn uitgeschakeld en als u de motor vervolgens start met een externe accu of acculader, dan blijft het Start/Stop-systeem mogelijk actief. Als het Start/Stop-systeem kort daarna een automatische motorstop verricht, is de kans groot dat een volgende automatische motorstart mislukt door onvoldoende capaciteit van de startaccu, omdat de accu niet genoeg is opgeladen.

Als de auto starthulp heeft gekregen of de accu onvoldoende is opgeladen met een acculader, wordt geadviseerd het Start/Stop-systeem uit te schakelen totdat de auto de startaccu voldoende bijgeladen heeft. Bij een buitentemperatuur van zo'n +15 °C (60 °F) moet de accu ten minste 1 uur lang door de auto worden opgeladen. Bij lagere buitentemperaturen kan de laadduur toenemen tot zo'n 3–4 uur. Geadviseerd wordt de accu op te laden met een externe acculader.