• Handleiding
  • Videogalerij
  • Downloads
  • Software-updates

Autostatus

De algemene status van de auto kan op het middendisplay worden weergegeven.
PS-1926-Car status symbol

De app Auto status is te starten vanaf het appscherm op het middendisplay. De app heeft drie tabbladen:

  • Berichten - statusmeldingen
  • Status - controle van het motoroliepeil
  • TPMS - controle van de bandenspanning