• Handleiding
  • Videogalerij
  • Downloads
  • Software-updates

Vastlegging van gegevens

In het kader van de veiligheids- en kwaliteitsinspanningen van Polestar wordt bepaalde informatie over de werking, de functionaliteit en bijna-aanrijdingen door de auto vastgelegd.

Deze auto is uitgerust met een "Event Data Recorder" (EDR). Het belangrijkste doel daarvan is het vastleggen en opnemen van gegevens bij verkeersongevallen of op aanrijdingen lijkende situaties, zoals wanneer de airbag wordt geactiveerd of als de auto een wegversperring raakt. De gegevens worden geregistreerd om meer inzicht te krijgen in hoe de systemen van de auto in dit soort situaties werken. De EDR is zodanig vormgegeven dat deze gedurende een korte tijd gegevens vastlegt die verband houden met de autodynamiek en de veiligheidssystemen, normaal gesproken 30 seconden of korter.

De EDR in deze auto is zodanig geconstrueerd dat deze bij verkeersongevallen of bijna-ongelukken gegevens vastlegt die verband houden met het volgende:
  • Hoe de verschillende systemen in de auto werkten;
  • In hoeverre de veiligheidsgordels van bestuurder en passagiers vastzaten;
  • Het gebruik door de bestuurder van het gas- of rempedaal;
  • Met welke snelheid de auto reed.

Dit kan helpen bij het verkrijgen van inzicht in de omstandigheden waarin bepaalde verkeersongevallen en schades ontstaan. De EDR legt alleen gegevens vast, als er sprake is van een niet-alledaagse aanrijdingssituatie – bij normale rijomstandigheden registreert de EDR geen gegevens. Ook registreert het systeem nooit wie de auto bestuurt of wat de geografische positie is voor de aanrijding of bijna-aanrijding. Andere partijen, zoals de politie, kunnen echter gebruikmaken van de vastgelegde gegevens in combinatie met het type persoonlijk identificeerbare informatie dat bij een verkeersongeval routinematig wordt verzameld. Om de geregistreerde gegevens te kunnen interpreteren zijn speciale apparatuur en toegang tot de auto of de EDR vereist.

De auto is naast de EDR ook uitgerust met een aantal computers, die tot taak hebben de werking van de auto continu te controleren en bewaken. Deze kunnen in normale rijomstandigheden gegevens vastleggen, maar vooral wanneer deze een fout registreren die betrekking heeft op de bediening en werking van de auto of bij activering van de actieve rijhulp (zoals City Safety en de automatische remfunctie).

Een deel van de vastgelegde gegevens heeft de monteur nodig om service en onderhoud te kunnen verrichten met als doel eventuele storingen die in de auto zijn opgetreden te diagnosticeren en verhelpen. De geregistreerde informatie heeft Polestar ook nodig om te kunnen voldoen aan de juridische eisen conform de wet- en regelgeving. De in de auto geregistreerde informatie is opgeslagen in de computers totdat de auto een servicebeurt krijgt of wordt gerepareerd.

Naast het bovenstaande kan de geregistreerde informatie ook in een samengestelde vorm worden gebruikt voor verzekerings- en productontwikkelingsdoeleinden om de veiligheid en kwaliteit van Polestars te verbeteren.

Polestar zal de bovengenoemde gegevens niet zonder de toestemming van de eigenaar van de auto vrijgeven aan derden. Vanwege nationale wet- en regelgeving kan Polestar echter worden gedwongen om dit type informatie te verstrekken aan de politie of andere autoriteiten die het wettelijke recht hebben om hiertoe toegang te krijgen. Om de vastgelegde gegevens te kunnen uitlezen en interpreteren is speciale technische apparatuur vereist die alleen beschikbaar is bij Polestar en de werkplaatsen die een contract hebben met Polestar. Polestar ziet erop toe dat de gegevens, die in verband met reparatie en onderhoud worden doorgegeven aan Polestar, zorgvuldig worden opgeslagen en gehanteerd en dat ze in overeenstemming met de geldende wetgeving worden gebruikt. Neem voor meer informatie contact op met Polestar Customer Support.

Gerelateerde artikelen