• Handleiding
  • Videogalerij
  • Downloads
  • Software-updates

Blaasmonden openen, sluiten en richten

Sommige blaasmonden in het interieur zijn apart te openen, sluiten en richten.

Als u de buitenste blaasmonden op de zijruiten richt kunt u condens voorkomen.

Als u de buitenste blaasmonden in de auto naar binnen richt, creëert u een warm en comfortabel autoklimaat.

Blaasmonden openen en sluiten

Draai aan de draaiknop in het midden van de blaasmond om de luchtaanvoer uit de blaasmond te openen/sluiten.

Wanneer de markering op de draaiknop verticaal staat, is de luchtaanvoer het grootst.

Blaasmonden richten

Haal het hendeltje in het midden van de blaasmond overdwars of omhoog-omlaag om de luchtaanvoer uit de blaasmond te richten.