• Handleiding
 • Videogalerij
 • Downloads
 • Software-updates

Vergrendelen en ontgrendelen met Digital Key

Met behulp van de app Digital Key kunt u de auto vergrendelen of ontgrendelen. Om portieren en kofferklep te ontgrendelen, is het voldoende dat u de telefoon in uw zak of hand hebt.
Om de auto sleutelloos te kunnen ontgrendelen of vergrendelen, moet de telefoon zich buiten de auto en binnen een straal van ongeveer 5 meter van de auto bevinden.
Start Digital Key en zorg ervoor dat Bluetooth is geactiveerd.
Druk zachtjes op de aangegeven knop op de handgreep óf druk op Vergrendelen/Ontgrendelen in de app.
De handgreep wordt uitgeklapt en het portier kan worden geopend.

De auto wordt vergrendeld bij een zachte druk op het uitstekende deel van de handgreep en de handgreep wordt automatisch ingeklapt. Druk de handgreep niet in. De auto zal zichzelf dan niet vergrendelen.

De kofferklep wordt ontgrendeld met behulp van een schopbeweging achter het wiel linksachter.

 N.b.

Let er bij het sluiten op dat u de sleutel of de telefoon niet in de bagageruimte laat liggen.

 N.b.

Als u de auto niet met Digital Key kunt ontgrendelen of vergrendelen:
 • Controleer of de telefoon niet geblokkeerd wordt, bijvoorbeeld doordat deze in een dikkere tas ligt.
 • Controleer of Bluetooth is ingeschakeld en of de telefoon is aangesloten op de auto.
 • Controleer of de Digital Key-app niet is uitgeschakeld vanwege instellingen voor de batterijspaarstand in de telefoon. Als u hulp nodig hebt, kunt u contact opnemen met uw telefoonleverancier.
 • Druk op Vergrendelen/Ontgrendelen in de app.
 • Controleer of er een actieve digitale sleutel aanwezig is.
 • Schakel wifi uit, aangezien bepaalde wifi ervoor kan zorgen dat de authentificatie van de digitale sleutel uitblijft.
 • Plaats de telefoon iets dichterbij of juist verder van de auto af. De auto kan dit interpreteren als een telefoon die zich in de auto of juist te ver van de auto vandaan bevindt.
 • Probeer de app opnieuw te starten.
 • Als de Bluetooth-verbinding niet werkt, wis dan de opgeslagen informatie in de telefoon (het cachegeheugen). Als u hulp nodig hebt, kunt u contact opnemen met uw telefoonleverancier.

Neem voor meer informatie contact op met Polestar Customer Support.